Oncologia mèdica

La finalitat de l'oncologia mèdica és l'atenció integral del malalt de càncer. És una especialitat principalment terapèutica, en la qual intervenen habilitats comunicatives i coneixements mèdics generals, que acompanya el pacient des del diagnòstic, el tractament i el seguiment fins a la guarició o el final de vida.

L'oncologia mèdica atén tant la patologia associada a la malaltia com les complicacions derivades del tractament. Així doncs, col·laborar en el suport emocional, social i psicològic que els pacients i els seus familiars necessiten és un dels vessants assistencials de l'especialitat.

Activitat

  • Psicooncologia
  • Hospital d'Atenció Continuada
  • Urgències d'Hospital de Dia
  • Hospitalització
  • Valoració multidisciplinària dels malalts
  • Tractaments oncoespecífics: quimioteràpia, immunoteràpia i tractaments dirigits
  • Oncologia de precisió
  • Investigació clínica i translacional

Responsable

Pilar Lianes

Pilar Lianes

On trobar-nos

Soterrani 1 de Consultes Externes de l'Hospital de Mataró