Anatomia patològica

És l'especialitat mèdica que estudia les lesions i alteracions cel·lulars dels òrgans i teixits, mitjançant diferents tècniques, per tal d'establir un diagnòstic, donar informació pronòstica de les diferents malalties i contribuir a una millor decisió terapèutica.

Activitat

  • Biòpsies
  • Biòpsies intraoperatòries
  • Citologies
  • Estudi del gangli sentinella
  • Immunohistoquímica
  • Necròpsies

Responsable

Belén Lloveras

Belén Lloveras

Cap de Servei