L'Hospital de Mataró aplica un nou model organitzatiu dissenyat pels professionals que hi treballen

Ramon Boixeda, cap de Servei de Medicina Interna, i Irene Rivas, cap d'àrea d'infermeria de les unitats mèdiques, expliquen el projecte

S’ha començat per les unitats d’hospitalització 5 i 6, i s'està implantant en paral·lel a la reorganització d'Urgències, que es va iniciar fa unes setmanes. Forma part del projecte estratègic per millorar la manera com atenem el malalt que ingressa per Urgències i que no precisa d'intervenció quirúrgica.

En una unitat d'hospitalització mèdica es produeixen diàriament un gran nombre d'estades evitables, i l'objectiu és reduir-les a fi de millorar la qualitat en l'assistència.

Què és una estada evitable? En el cas de l'Hospital de Mataró, cada dia hi ha 9 persones que no necessitarien estar ingressades perquè el seu estat de salut es podria atendre perfectament en un centre d'atenció intermèdia o al seu domicili. També hi ha pacients esperant per a proves diagnòstiques o que no han rebut l'alta durant el cap de setmana. Això va suposar més de 16.000 estades evitables l'any passat només en el cas de Medicina Interna, el que equival a dir que l'Hospital de Mataró va estar ocupat durant un mes i mig per persones que no caldria que estiguessin ingressades en un hospital d'aguts.

Treball col·laboratiu. L'objectiu 6 del Pla estratègic 2025 se centra en redissenyar el procés assistencial; en el cas concret del procés d'atenció hospitalària al malalt mèdic, iniciat la tardor passada, participen de forma col·laborativa 40 professionals de diferents categories i àrees organitzats en cinc grups de treball. El grup 2 s'encarrega de "millorar la coordinació i la comunicació entre els professionals de les unitats 5 i 6".

Què proposen? La proposta s'inspira en el model organitzatiu del Servei d'Urgències, que es va implantar fa unes setmanes:

  1. Ordre d'ingrés per criteri clínic. L'equip d'Urgències classifica els pacients que ingressen a les unitats d'hospitalització UH5 i UH6 en funció de la càrrega de cures que necessiten:
    1. Alta complexitat: pacient agut, inestable i/o pendent de diagnòstic. Aquests tenen prioritat per ingressar.
    2. Baixa complexitat: pacient d'atenció intermèdia, en observació i pendent de trasllat a un altre centre.
  2. Clústers d'alta complexitat. Els pacients aguts ingressen en una àrea d'alta complexitat organitzada en clústers de 4 habitacions (8 ó 10 llits). Cada matí a primera hora hi ha reunió de coordinació dels sis clústers que funcionen actualment: quatre  de Medicina Interna, un d'Oncologia i un de Pneumologia. La resta de pacients ingressen als llits de baixa intensitat.
  3. Treball en equip. Un equip de dos metges una una infermera és responsable de portar un clúster. Això permet visites conjuntes i una comunicació fluïda entre els professionals i la família.

El pacient, al centre. El primer beneficiat del canvi és el pacient perquè ara es troba al lloc adequat per a diagnòstic, cures i observació. A més, com que l'atén un equip definit, es garanteix millor la continuïtat del tractament i de la relació amb el pacient i amb la família. En estar millor controlat, estabilitza abans i pot marxar abans a casa.

 [+] Notícies anteriors

Objectiu: atendre abans al pacient d'Urgències ' Notícies corporatives ' Informa't ' Consorci Sanitari del Maresme ' Consorci Sanitari del Maresme (csdm.cat)

Comença el projecte de transformació per atendre millor al pacient mèdic ' Notícies corporatives ' Informa't ' Consorci Sanitari del Maresme ' Consorci Sanitari del Maresme (csdm.cat)

Imatge dels referents mèdics i d'infermeria del projecte
Imatge dels referents mèdics i d'infermeria del projecte