Memòria 2022

Consorci Sanitari del Maresme

01

Presentació

En línia amb allò que assenyala el Pla de salut de Catalunya, el Pla estratègic 2025 del Consorci Sanitari del Maresme, publicat al mes de març, defineix el nostre full de ruta per “avançar cap a una organització més amable, inclusiva, segura, participativa, professionalment estimulant, sostenible i compromesa amb els seus valors: una organització més humana en definitiva”. I volem assolir aquest avenç mitjançant el trasllat dels objectius estratègics a accions molt concretes, totes elles pensades i vinculades al nucli del Pla: “Millorar l’experiència del pacient”.

En aquest sentit, a l’Hospital de Mataró comencem el projecte de transformació per atendre millor la persona amb patologia mèdica, que s’afegeix al d'atenció al malalt quirúrgic iniciat l’any anterior i que compta amb una àmplia participació dels professionals implicats. Aquest procés també afecta els centres d’atenció primària del Consorci, que han reactivat el programa impulsat per la Generalitat per millorar l’accessibilitat i la capacitat resolutiva dels CAP amb la incorporació de nous perfils professionals a fi d’oferir una atenció més àgil i adequada a les necessitats de la població.

Membres de l’equip de Salut Mental

D’altra banda, sis grups de recerca, dos dels quals nous, han estat reconeguts per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR). Alhora, hem iniciat el desplegament de la responsabilitat social corporativa tot definint l’estratègia per millorar la humanització dels nostres centres amb la creació de la figura de referent d’humanització i voluntariat i la consolidació del programa #ConsorciSaludable per promoure la salut i el benestar dels professionals.

Professionals al Bloc Quirúrgic abans d’una intervenció

Tot plegat seria impossible sense el compromís dels professionals. En fer balanç de l’any, resulta ineludible reconèixer i agrair a tot l’equip del Consorci la seva feina.

02

L'organització

Qui som?

El Consorci Sanitari del Maresme és una empresa pública del Servei Català de la Salut compromesa a millorar la salut i el benestar de les persones i de la comunitat.

Som una organització sanitària integral (OSI) i oferim serveis d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària, de salut mental i d'atenció a la dependència. Amb seu a Mataró, donem servei a una àrea amb més de 440.000 habitants.

Infermeres amb un pacient ingressat a l’Hospital de Mataró

Una organització sanitària integral (OSI)
03

Recursos

Persones

L’actiu més important del Consorci són les persones: el nostre equip humà. Per això hem invertit 1,3 milions d’euros en accions de formació contínua i mantenim la prioritat de millorar la qualitat contractual amb la formalització de contractes de treball fixos.


 • 1.983,8

  professionals (personal equivalent a jornada completa)


 • 76,7%

  dones


 • 23,3%

  homes

 • 41,9

  anys d’edat mitjana

 • 11,7

  anys d’antiguitat mitjana

Evolució dels contractes fixos els darrers 5 anys

Text alternatiu

Formació

 • 1,3M

  d’inversió econòmica en accions de formació del personal

 • 9,07

  nota mitjana (sobre 10) que posen els alumnes a la formació cursada

 • 462

  accions formatives

 • 45.982

  hores de formació impartides


 • Formació presencial 25.454 hores

 • Formació en línia 20.528 hores


Estructurals

Atenció especialitzada

 • 316

  llits d'hospitalització convencional

 • 20

  llits de medicina intensiva

 • 38

  places de tractament d’Hospital de Dia

 • 103

  consultes externes i gabinets

 • 12

  quiròfans (cirurgia major, cirurgia menor i obstetrícia)

 • 5

  sales de parts i dilatació

 • 39

  boxs d'urgències (incloent-hi la Unitat d'Observació)

Centre Ambulatori d’Especialitats (CAE) Mataró: el Consorci gestiona l'activitat de les especialitats següents:

 • — Aparell digestiu
  — Cardiologia
  — Dermatologia
  — Oftalmologia
  — Otorrinolaringologia
  — Pneumologia
  — Reumatologia
  — Traumatologia

Atenció primària

 • 3

  centres d'atenció primària:
  — Mataró Centre
  — Cirera-Molins
  — Argentona

 • 5

  consultoris locals:
  — Can Massuet
  — Canyamars
  — Dosrius
  — El Cros
  — Òrrius

 • 61

  consultes

Atenció intermèdia

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

 • 86

  llits

 • 38

  places d’Hospital de Dia

Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport (PADES)

Atenció a la dependència

Residència Geriàtrica Assistida Sant Josep

 • 62

  places de residència

 • 16

  places de centre de dia

Equip de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CAD)

Equip de Valoració i Orientació de la Dependència (SEVAD)

Salut mental i addiccions

 • 50

  llits d’hospitalització

 • 24

  places d’Hospital de Dia

 • 40

  consultes externes

Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAS)

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults

Hospital de Dia de Salut Mental d'Infantojuvenil

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)

Consulta de Salut Mental Infantojuvenil del Masnou

Consulta d'Addiccions del Masnou

Unitat d’Addiccions Conductuals i Joc Patològic


Ingressos i inversions

Ingressos

Total d’ingressos dels últims 5 anys: 766.799.870 €

 • 128.225.637 €

 • 133.965.169 €

 • 155.768.879 €

 • 172.235.169 €

 • 176.605.016 €

Inversions

Total d’inversions dels últims 5 anys: 24.828.658 €

 • 3.282.825 €

 • 3.215.036 €

 • 6.414.029 €

 • 5.417.613 €

 • 6.499.155 €


04

Activitat assistencial

Un cop superada la pandèmia de COVID-19, al llarg de l’any es va recuperant la normalitat de les dades d’activitat mentre reactivem el procés de millora de l’atenció al pacient quirúrgic i posem en marxa el del pacient mèdic.

En paral·lel, continuem millorant en tècniques quirúrgiques menys invasives, posem en marxa una nova consulta de consell genètic en càncer hereditari, que fa més accessible aquest servei als habitants del Maresme, innovem en l’abordatge integral de la fragilitat (repte ineludible en societats envellides com la nostra) i posem en marxa noves iniciatives per acompanyar en processos de pèrdua i final de vida.

Tècniques auxiliars d’infermeria atenent un pacient a planta


Un dia al Consorci

 • 2.118

  visites a atenció primària**

 • 1.164

  visites a consultes externes hospitalàries**

 • 284

  visites a Urgències*

 • 70

  intervencions quirúrgiques**

 • 63

  altes a l’Hospital de Mataró*

(* 365 dies) (** 246 dies laborables)


Atenció especialitzada

 • 276.930

  visites a consultes externes

 • 100.187

  urgències ateses

 • 31.489

  sessions d’Hospital de Dia

 • 21.959

  altes totals de pacients ingressats

 • 514

  ingressos a l'UCI

 • 465

  altes d’hospitalització a domicili

 • 94.852

  estades de pacients ingressats

 • 6,2

  dies d’estada mitjana

 • 932

  parts (80% vaginals i 20% cesàries)

 • 6.855

  intervencions de cirurgia major ambulatòria

 • 6.176

  intervencions de cirurgia menor

 • 2.453

  intervencions de cirurgia convencional

 • 1.923

  intervencions de cirurgia urgent


Serveis centrals

Anatomia Patològica

 • 21.532

  biòpsies

 • 4.594

  citologies

 • 29

  necròpsies

Diagnòstic per la Imatge

 • 91.575

  exploracions radiològiques

 • 12.241

  ecografies

 • 17.939

  tomografies computades (TAC)

 • 7.970

  ressonàncies nuclears magnètiques (RNM)

Medicina Física i Rehabilitació

 • 61.485

  sessions de fisioteràpia

 • 9.575

  sessions de teràpia ocupacional

 • 2.521

  sessions de logopèdia

 • 11.308

  visites a consultes externes

Farmàcia

 • 27.747

  fórmules elaborades al servei

 • 14.186

  fórmules estèrils

 • 2.629

  fórmules no estèrils

 • 9.289

  citostàtics

 • 1.643

  nutricions parenterals

 • 5.551

  pacients atesos al dispensari de Farmàcia

Laboratori

 • 2.251.290

  proves de laboratori

 • 276.764

  peticions d’anàlisi de sang

 • 4.691

  transfusions de components sanguinis

 • 4.397

  concentrats d’hematies (CH)

 • 206

  unitats de plaquetes (PQ)

 • 88

  unitats de plasma fresc (PF)


Atenció primària

Visites totals a primària

 • 519.725
 • 165.982

  visites de l’equip d’Atenció Primària de Mataró Centre

 • 192.786

  visites de l’equip d’Atenció Primària de Cirera-Molins

 • 160.957

  visites de l’equip d’Atenció Primària d’Argentona

Visites a atenció primària per tipus

 • 265.962

  atenció presencial al centre de salut (51%)

 • 123.518

  atenció telefònica (24%)

 • 120.058

  atenció online (23%)

 • 10.187

  atenció domiciliària (2%)


Atenció a la salut mental i addiccions

 • 1.042

  altes d’hospitalització

 • 5.485

  sessions a l’Hospital de Dia

 • 450

  consultes externes de Psiquiatria Hospitalària

 • 24.620

  consultes al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

 • 9.628

  consultes al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)

 • 15.422

  consultes al Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

 • 3.778

  visites al SESM-DI

 • 3.602

  urgències ateses


Atenció intermèdia

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

 • 1.338

  visites a consultes externes


 • 1.282

  altes totals

 • 356

  altes de convalescència

 • 361

  altes de cures pal·liatives

 • 328

  altes de PIUC i subaguts

 • 237

  altes de mitjana estada

PADES

 • 91%

  de les primeres visites abans de les 72 hores


 • 2.764

  visites


 • 267

  casos atesos


Atenció a la dependència

 • 9.327

  valoracions fetes pel Centre d’Atenció a Persones Discapacitades (CAD)

 • 10.713

  valoracions fetes pel Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Residència Sant Josep

 • 21.928

  estades

 • 1.663

  assistències a sessions del Centre de Dia

 • 18

  ingressos

 • 19

  altes

 • 96,88%

  d’ocupació


Treball social

 • 3.150

  total de casos atesos a l’Hospital de Mataró

  • 2.972

   casos atesos a hospitalització

  • 178

   casos atesos a consultes externes

 • 8.353

  visites i

  2.428

  casos atesos a Salut Mental i Addiccions

 • 2.919

  visites i

  893

  casos atesos a l’ABS Argentona

 • 3.502

  visites i

  851

  casos atesos a l’ABS Mataró Centre

 • 2.381

  visites i

  875

  casos atesos a l’ABS Cirera-Molins

 • 523

  casos atesos a l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

  • 501

   casos atesos a hospitalització

  • 22

   casos a Hospital de Dia

 • 432

  visites a la Residència Sant Josep

  22

  casos a Hospital de Dia

 • 875

  visites i

  251

  casos atesos al PADES


Atenció a l'usuari

 • 13.424

  consultes ateses (verbals i correus electrònics)

 • 8.138

  sol·licituds de documentació

 • 3.939

  tramitacions de prestacions d’aparells ortopèdics

 • 1.220

  reclamacions ateses

 • 61

  agraïments rebuts

 • 73

  informació i tramitació de voluntats anticipades


05

Qualitat i seguretat
del pacient

Treballem de forma conjunta i multidisciplinària en diferents comissions i comitès relacionats directament amb la qualitat i la seguretat dels pacients. El 2022 hem començat a incorporar l’experiència de pacient en el disseny de nous espais, hem actualitzat el protocol “Noves accions del Pla de qualitat i seguretat per a l’any 2022” i hem participat activament en el grup de treball de seguretat dels pacients del Departament de Salut, concretament en l’àmbit de les infeccions.

Hort de la Unitat de Psiquiatria infantojuvenil de l’Hospital de Mataró
 • 16

  comissions/comitès de qualitat i seguretat

 • 200

  participants a les comissions

 • 2

  certificacions ISO 9001: a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés i a Farmàcia


Experiència del pacient atès

Satisfacció d'hospitalització d'aguts (enquesta PLAENSA)

7,92/10

Satisfacció de l'àrea de cirurgia major ambulatòria (enquesta PLAENSA)

8,20/10

Satisfacció de l'àrea de parts (enquesta PLAENSA)

8,45/10

Satisfacció d'atenció intermèdia (enquesta PLAENSA)

8,38/10

Satisfacció d'atenció primària [Argentona, Cirera-Molins i Mataró Centre] (enquesta PLAENSA)

7,01/10


06

Coneixement

Docència

El Consorci Sanitari del Maresme està acreditat per a la formació sanitària especialitzada (MIR, FIR, EIR, PIR i LLIR) des de 1994. Les dades del curs 2022-2023 són:

 • 585

  estudiants en total • 35

  estudiants de grau en Medicina

 • 294

  estudiants de grau d'Infermeria

 • 36

  estudiants d'altres graus

 • 76

  estudiants de màsters i postgraus

 • 78

  estudiants de formació professional

 • 59

  estudiants del pràcticum de Logopèdia

 • 7

  altres

 • 101

  residents • 70

  residents d’hospitalària

 • 31

  residents de Medicina Familiar i Comunitària

 • 18

  especialitats per cursar la residència:


  — Anestesiologia i Reanimació

  — Aparell Digestiu

  — Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

  — Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  — Farmàcia Hospitalària

  — Geriatria

  — Infermeria Geriàtrica

  — Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora)

  — Infermeria de Salut Mental

  — Medicina Familiar i Comunitària

  — Medicina Física i Rehabilitació

  — Medicina Intensiva (UCI)

  — Medicina Interna

  — Obstetrícia i Ginecologia

  — Oncologia Mèdica

  — Pediatria i àrees específiques

  — Psicologia

  — Psiquiatria


Recerca

 • 6

  grups acreditats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)

Grup d'estudi del Maresme de la pneumònia adquirida a la comunitat (GEMPAC)

Grup d'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques

Grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència

Grup de recerca en sèpsia, inflamació i seguretat en el malalt crític

Grup de recerca de càncer colorectal del Maresme (COREMA)

Grup de recerca en comunicació i salut (COMSAL)

Factor d’impacte

 • 489,2

Projectes competitius actius

 • 14

Articles publicats

Articles indexats

 • 99

  Articles en 1r decil

 • 5

Articles en 1r quartil

 • 34

Publicacions a llibres o capítols

Tesis doctorals inscrites

 • 28

Tesis doctorals defensades

 • 5

Ajuts i premis concedits

Professionals becats pel nostre Programa d’intensificació

 • 9

Projectes avaluats pel CEIm

 • 82
 • 77

  estudis observacionals

 • 1

  assaig clínic

 • 2

  investigacions clíniques amb producte sanitari (ICPS)

 • 1

  estudi observacional amb medicaments (EOm)

 • 1

  altres investigacions (A INV)

Indicadors bibliomètrics 2018-2022

Text alternatiu

Innovació

 • 9

  projectes d’innovació en marxa

 • 1

  contracte de transferència tecnològica

 • 2

  patents

 • 4

  programes de formació en recerca, innovació i emprenedoria07

Actualitat


En xarxa

Linkedin

 • 5.750

  seguidors

 • 227.000

  visualitzacions

Twitter

 • 1.781

  seguidors

 • 202.000

  visualitzacions

Instagram

 • 1.310

  seguidors

 • 187.000

  visualitzacions

Vimeo

 • 13.500

  visites al canal

 • 41

  vídeos produïts
08

Responsabilitat social

En l’àmbit de la igualtat, obrim noves edicions de formació per detectar i abordar la violència masclista a la consulta i per a la sensibilització dels nostres professionals respecte a la prevenció de la discriminació de gènere, especialment en el col·lectiu LGTBI+. A més, dediquem a les dones la diada europea per prevenir les malalties cardiovasculars, sobretot per conscienciar-les sobre els riscos associats a l’infradiagnòstic, i commemorem, per primer cop, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en Ciència amb una campanya en xarxes socials.

Professionals participant a la formació sobre igualtat realitzada a l’Hospital de Mataró

Després de la pandèmia, recuperem l’acte d’homenatge als professionals jubilats on s’hi van concentrar una setantena de persones que s’havien jubilat entre 2020 i 2022.


Tenir cura dels professionals

 • 803

  professionals han rebut la quarta dosi de la vacuna contra la COVID-19


 • 670

  professionals vacunats contra la grip


 • 267

  reconeixements mèdics

 • 825

  professionals formats


 • 37

  en agents biològics

 • 69

  en prevenció de riscos laborals per a entitats sanitàries

 • 29

  en bioseguretat

 • 27

  en mobilitzacions de pacients i ajudes menors (Ergolíder)

 • 50

  en manipulació d’extintors i evacuació

 • 326

  en emergències

 • 96

  en prevenció d’agressions

 • 191

  altres formacions

Promoció d’hàbits saludables. Es consolida el programa #ConsorciSaludable amb l’establiment de sis línies d’actuació (osteomuscular, exercici físic, benestar psicoemocional, salut de la dona, alimentació i descans).

A més, es reforça la línia de benestar psicoemocional amb una segona promoció de facilitadors per a la gestió alternativa de conflictes i dues noves edicions del curs de vuit setmanes de reducció de l’estrès basat en mindfulness (metodologia MBSR). D'altra banda, es comencen a organitzar reptes esportius dins de la línia d’exercici físic: la Cursa de Muntanya de Viladecans (maig), la sortida Pedraforca 360º de marxa nòrdica (octubre) i el 1r torneig de pàdel (desembre).

Professionals del Consorci en el primer torneig de pàdel celebrat al desembre

Estratègia d'humanització

El mes d’octubre es crea la figura del referent d’humanització, que contribueix al nucli del Pla estratègic 2025: “millorar l’experiència del pacient”. En aquest sentit, el voluntariat és clau i el 2022 es van signar convenis amb nou entitats. D’altra banda, el Consorci viu integrat en una comunitat en la qual es vol implicar. Per això, a partir d’una iniciativa del Comitè d’Empresa, organitza per Nadal una campanya de recollida d’aliments per al menjador Sant Joaquim de Mataró.

Acte de voluntariat realitzat al desembre amb les diferents associacions que treballen amb el Consorci

Aquestes són les entitats col·laboradores en voluntariat que han treballat al llarg del 2022 amb el Consorci Sanitari del Maresme:

Associació contra el Càncer (ACC): Acompanyament a pacients.

Nous Cims: Adhesió a la xarxa DOMUM per humanitzar l’atenció a les persones que conviuen amb el càncer. Curs d’artteràpia i adequació d’espais (sala tallers i sala d’espera del nou Hospital de Dia).

Fundació Hospital: Acompanyament a persones que pateixen soledat (Residència Sant Josep) i a persones en situacions de final de vida al domicili (PADES).

Fundació Iluro: Clubs de lectura.

Fundació Ricardo Fisas: Tractament dermatològic per a pacients amb càncer.

Ioga sense Fronteres: Sessions de ioga per a persones usuàries de l'Hospital de Dia de Salut Mental d’Adults.

Lotus Blau: Sessions de ioga restauratiu per a persones en tractament de quimioteràpia.

Llibre Viu: Donació de llibres.

Futsal: Futbol inclusiu. Equipació de l’equip de futbol sala de persones amb malaltia mental severa.


Petjada ambiental

Estalviem energia. L'any 2022, el consum elèctric de tots els centres va ser de 8,9 milions de kWh, 1,5 milions de kWh menys que el 2012, un estalvi equivalent al consum de 150 llars de 4 persones durant un any.

El 5% del consum d’energia prové de les plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada de l’Hospital Mataró.

El 75% de la il·luminació dels nostres centres ja és LED i continua la substitució progressiva d'altres elements d'il·luminació per LED.

Ús responsable de l’aigua. El 2022, el consum d’aigua del Consorci va ser de 50.000 m3, 17.500 m3 menys que fa una dècada. Això suposa un estalvi equivalent al consum d’aigua de 1.170 llars de 4 persones durant un any.


Comparació consum electricitat (kWh)

Text alternatiu

Comparació consum aigua (m3)

Text alternatiu