Memòria 2021

Consorci Sanitari del Maresme

01

Presentació

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una empresa pública del Servei Català de la Salut compromesa a millorar la salut i el benestar de les persones i de la comunitat. Som una organització sanitària integral (OSI) i oferim serveis d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària, salut mental i atenció a la dependència. Amb seu a Mataró, donem servei a una àrea amb més de 438.000 habitants.

L’any 2021 és difícil d’explicar. Hem fet front amb bons resultats a quatre onades de la pandèmia mentre els nostres equips treballaven de valent per reprendre l’activitat ordinària. A tall d’exemple, hem atès més casos de COVID-19 hospitalitzats que el 2020 i, alhora, hem superat el nombre d’intervencions quirúrgiques del 2019 i hem incrementat notablement les visites a l’atenció primària.

Això demostra l’esforç que el conjunt de l’organització està fent per recuperar la normalitat, encara que superar la situació viscuda no sigui gens fàcil. Obrim, doncs, aquesta Memòria amb el reconeixement i profund agraïment a les persones que ho han fet possible.


A més, el 2021 obre una nova etapa i marcarà el futur del Consorci, el desenvolupament del qual s’articula al voltant de quatre eixos:

– Humanització
– Processos
– Espais/equipaments
– Docència/recerca/innovació

El Pla estratègic 2025, elaborat l’any passat amb la participació de 800 persones, en dibuixa el full de ruta.


Una organització sanitària integral (OSI)
02

Impacte de la COVID-19

El primer terç de 2021 comença la vacunació massiva contra la COVID-19, alhora que es produeix la primera de les quatre onades de la pandèmia que tindran lloc durant l’any.

Els professionals

 • 2.181

  vacunats contra la COVID-19 (97% de la plantilla)

 • 1.568

  atesos al Servei de Prevenció per un motiu relacionat amb la COVID-19

 • 428

  diagnosticats d’infecció per SARS-CoV-2

Vacunes contra la COVID-19

 • 88.689

  dosis administrades


 • 8.520

  CAP Mataró Centre

 • 10.236

  CAP Cirera-Molins

 • 8.080

  CAP Argentona

 • 13.204

  Hospital de Mataró

 • 48.649

  Punt de vacunació massiu a l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena


Hospital de Mataró

 • 6%

  de les altes de l’Hospital de Mataró el 2021 són per COVID-19 (1.352 persones)


 • 33%

  dels pacients ingressats a l'UCI el 2021 tenen COVID-19 (196 persones)


Activitat per COVID-19 a l'Hospital de Mataró

Pacients ingressats per COVID-19 a l’Hospital de Mataró

Cinc onades (mitjana setmanal)


CSDM Ingressos

Atenció primària

La pandèmia va protagonitzar l’activitat dels nostres centres d’atenció primària (CAPs d’Argentona, Cirera-Molins i Mataró Centre) la COVID-19 va suposar...


 • 15,5%

  de les visites


 • 22.000

  PCR practicades


 • 1.488

  casos escolars estudiats

 • 670

  casos estudiats al CAP Cirera-Molins

 • 466

  casos estudiats al CAP Mataró Centre

 • 348

  casos estudiats al CAP Argentona

Visites als CAPs

03

Recursos

Persones

L’actiu més important del CSdM són les persones: el nostre equip humà. Per això invertim més d’un milió d’euros en accions de formació contínua cada any. D’altra banda, reduir la temporalitat dels contractes de treball ha esdevingut un objectiu prioritari: s’han formalitzat prop de 550 contractes fixos els darrers cinc anys.


 • 1.928

  persones equivalents a jornada completa


 • 76%

  dones


 • 24%

  homes

 • 42

  anys d’edat mitjana

 • 12

  anys d’antiguitat mitjana

 • 1.000.000€

  d’inversió econòmica en accions de formació de personal

 • 8,87

  (sobre 10) és la nota que posen els alumnes a la formació cursada

 • 49.710

  hores de formació impartides


 • Formació presencial 18.800 hores

 • Formació en línia 30.910 hores

Estabilització de la plantilla: nous contractes fixos


Ingressos i inversions

Continua l’esforç inversor per actualitzar estructures i equipaments: s’hi han destinat 21 milions d’euros els darrers cinc anys. El 2021 s’ha adquirit un segon TAC i s’han renovat els equips de ressonància magnètica, mamografia i una unitat radiològica digital, entre d’altres.


Ingressos dels últims 5 anys

Total d’ingressos dels últims 5 anys: 711.356.348€

 • 121.161.494€

 • 128.225.637€

 • 133.965.169€

 • 155.768.879€

 • 172.235.169€

Inversions dels últims 5 anys

Total d’inversions dels últims 5 anys: 21.012.328€

 • 2.682.825€

 • 3.282.825€

 • 3.215.036€

 • 6.414.029€

 • 5.417.613€


Recursos estructurals

El 2021 s’inicien les obres per construir un nou Hospital de Dia Oncològic i ampliar el Bloc Quirúrgic a l’Hospital de Mataró amb dos quiròfans que s'afegeixen als nou existents, una nova Àrea de Reanimació i una nova Unitat de Cirurgia sense Ingrés. Els treballs duraran tres anys i suposen una inversió de 10 milions d’euros.

Atenció especialitzada

Hospital de Mataró

 • 316

  llits d'hospitalització convencional

 • 20

  llits de medicina intensiva

 • 38

  places de tractament d’Hospital de Dia

 • 103

  consultes externes i gabinets

 • 12

  quiròfans (cirurgia major, cirurgia menor i obstetrícia)

 • 5

  sales de parts i dilatació

 • 39

  boxs d'urgències incloent-hi la Unitat d'Observació

Centre Ambulatori d’Especialitats (CAE) Mataró: el Consorci planifica, gestiona i avalua l'activitat de les especialitats següents:

 • – Aparell digestiu
  – Cardiologia
  – Dermatologia
  – Oftalmologia
  – Otorrinolaringologia
  – Pneumologia
  – Rehabilitació
  – Reumatologia
  – Traumatologia

Atenció primària

 • 3

  centres d'atenció primària:
  – Mataró Centre
  – Cirera-Molins
  – Argentona

 • 5

  consultoris locals:
  – Can Massuet
  – Canyamars
  – Dosrius
  – El Cros
  – Òrrius

 • 61

  consultes

Atenció intermèdia

 • 86

  llits

 • 38

  places d’Hospital de Dia

Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)

Atenció a la dependència

Residència Geriàtrica Assistida Sant Josep

 • 62

  places de residència

 • 16

  places de centre de dia

Equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD)

Equip de valoració i orientació a la dependència (SEVAD)

Salut mental i addiccions

 • 50

  llits d’hospitalització

 • 24

  places d’Hospital de Dia

 • 40

  consultes externes

Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAS)

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults

Hospital de Dia de Salut Mental d'Infantojuvenil

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)

Consulta de Salut Mental Infantojuvenil del Masnou

Consulta d'Addiccions del Masnou

Unitat d’Addiccions Conductuals i Joc Patològic

04

Activitat
assistencial

Alhora que els equips afrontaven quatre onades de la pandèmia, vam batre el rècord d’intervencions quirúrgiques dels darrers anys. Aquest fet s'acompanya d'una reducció notable de la llista d'espera: el 31 de desembre, menys del 2% de les persones pendents d'operar-se estaven fora del període de garantia (el 2018 el percentatge va ser del 19%).

En la mateixa línia, els tres equips d’atenció primària del CSdM han fet 43.000 visites presencials més que el 2020, en el marc d'un augment global de l’activitat d’atenció primària del 36% respecte a l’any anterior.

Finalment, cal destacar que l’Hospital de Mataró ha estat reconegut com el millor de l’Estat en la categoria maternoinfantil en els premis BSH, mentre que els premis Top 20 han reconegut l'UCI com la millor d’Espanya en la seva categoria.Un dia al Consorci

 • 2.213

  visites a atenció primària**

 • 1.140

  visites a consultes externes hospitalàries**

 • 251

  visites a Urgències*

 • 69

  intervencions quirúrgiques**

 • 62

  altes a l’Hospital de Mataró*

(* 365 dies) (** 248 dies laborables)


Atenció especialitzada

 • 282.709

  visites a consultes externes

 • 88.553

  urgències ateses

 • 24.867

  sessions d’Hospital de Dia

 • 21.519

  altes totals de pacients ingressats

 • 592

  ingressos a l'UCI

 • 427

  altes d’hospitalització a domicili

 • 91.559

  estades de pacients ingressats

 • 6,37

  dies d’estada mitjana

 • 7.408

  intervencions de cirurgia major ambulatòria

 • 5.563

  intervencions de cirurgia menor

 • 2.440

  intervencions de cirurgia convencional

 • 1.798

  intervencions de cirurgia urgent

Nombre d’intervencions quirúrgiques majors (2018-2021)


Serveis centrals

Anatomia Patològica

 • 17.926

  biòpsies

 • 3.864

  citologies

Diagnòstic per la Imatge

 • 88.434

  exploracions radiològiques

 • 17.034

  tomografies computades (TAC)

 • 9.594

  ressonàncies nuclears magnètiques (RNM)

Laboratori

 • 2.168.076

  proves de laboratori

 • 244.789

  peticions d’anàlisi de sang

Farmàcia

 • 30.070

  fórmules elaborades al servei

 • 16.147

  fórmules estèrils

 • 2.984

  fórmules no estèrils

 • 8.902

  citostàtics

 • 2.037

  nutricions parenterals

 • 5.151

  pacients atesos al dispensari de farmàcia

Medicina Física i Rehabilitació

 • 54.992

  sessions de fisioteràpia

 • 8.229

  sessions de teràpia ocupacional

 • 2.312

  sessions de logopèdia

 • 2.714

  sessions online del Programa de rehabilitació post-COVID-19

 • 11.399

  visites a consultes externes


Atenció primària

Total de visites

 • 548.804

  36% d’increment respecte a 2020

 • 207.907

  visites de l’Equip d’Atenció Primària Cirera-Molins

 • 171.921

  visites de l’Equip d’Atenció Primària Argentona

 • 168.976

  visites de l’Equip d’Atenció Primària Mataró Centre


Visites per tipus

 • 40%

  atenció telefònica (194.035)

 • 35%

  visites presencials al centre de salut (172.425)

 • 23%

  atenció online (111.929)

 • 2%

  atenció domiciliària (7.596)Atenció a la salut mental

 • 1.044

  altes d’hospitalització

 • 6.210

  consultes a l’Hospital de Dia

 • 2.351

  consultes externes de Psiquiatria Hospitalària

 • 19.919

  consultes al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

 • 16.289

  consultes al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)

 • 12.863

  consultes al Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

 • 3.073

  urgències ateses


Atenció intermèdia

 • 1.296

  altes • 380

  altes de convalescència

 • 373

  altes de cures pal·liatives

 • 280

  altes de PIUC* i subaguts

 • 257

  altes de mitjana estada

 • 6

  altes de llarga estada

(* Pla integral d’Urgències de Catalunya)

 • 906

  visites a consultes externes


 • 1.604

  visites al Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)


 • 271

  persones ateses


Atenció a la dependència

 • 7.773

  valoracions fetes pel Centre d’Atenció a les Persones Discapacitades (CAD)

 • 9.636

  valoracions fetes pel Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Residència Sant Josep 

 • 21.319

  estades

 • 659

  assistències a sessions del Centre de Dia


Treball social

Total casos atesos

 • 8.867


 • 3.251

  casos atesos a l'Hospital de Mataró


 • 7.547

  visites i 2.328 casos atesos a Salut Mental i Addiccions


 • 2.830

  visites i 865 casos atesos a l’ABS Argentona


 • 2.457

  visites i 840 casos atesos a l’ABS Cirera-Molins


 • 3.370

  visites i 827 casos atesos a l’ABS Mataró Centre


 • 675

  visites i 271 casos atesos al PADES

 • 485

  casos atesos a l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena


 • 395

  visites a la Residència Sant JosepAtenció a l'usuari

 • 9.061

  consultes ateses

 • 6.145

  sol·licituds de documentació

 • 1.038

  reclamacions ateses

 • 60

  agraïments rebuts

 • 27

  informació i tramitació de voluntats anticipades


+ contingut addicional

05

Qualitat i seguretat
del pacient

El maig de 2021, l'Hospital de Mataró és el segon de Catalunya a implantar el càlcul automatitzat de la freqüència respiratòria, un procediment que augmenta la seguretat del pacient. D’altra banda, i a fi de millorar l’experiència del pacient, un mes abans s’havia posat en marxa al centre un nou sistema d'enquestes digitals automatitzades que els pacients emplenen tot just després de ser atesos.

A més, revisem periòdicament els nostres protocols i indicadors de seguretat i cada quatre anys passem l’acreditació de qualitat del model EFQM del Departament de Salut. Així mateix, complim els indicadors de Qualitat i Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i del CatSalut.

 • 15

  comissions/comitès de qualitat i seguretat

 • 263

  professionals participen a les comissions

 • 16

  protocols actualitzats

 • 388

  participants en formacions

 • ISO

  Certificacions ISO 9001 a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i a Farmàcia


Experiència del pacient atès

A la tardor, el CatSalut va fer una enquesta als pacients ingressats en hospitals d’aguts de tot Catalunya. En el cas de l’Hospital de Mataró, els usuaris valoren molt positivament (per sobre de la mitjana catalana) cinc aspectes del seu ingrés.

 • 98,6%

  valoren positivament el control del dolor

 • 97,5%

  valoren positivament el tracte personal de les infermeres

 • 95%

  valoren positivament la disposició de l'equip professional per escoltar-los i fer-se càrrec de les seves necessitats

 • 94%

  valoren positivament la comoditat de l’habitació, amb una millora de 10 punts percentuals des de 2018 gràcies a la renovació de les habitacions i a la instal·lació de televisions d’ús individual

 • 70%

  valora positivament la qualitat del menjar, amb una millora de 7 punts percentuals des de 2018 gràcies a la substitució dels carros de repartiment, que permeten conservar la temperatura dels plats, i que s'ha ampliat la possibilitat de tria de menús per part del pacient


Satisfacció a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (enquesta pròpia del Consorci)

9/10


Satisfacció a l’Atenció Hospitalària d’Aguts (enquesta PLAENSA)

8/10


Satisfacció a la consulta de Salut Mental Ambulatòria d'Adults (enquesta PLAENSA)

8/10


06

Coneixement

Docència

El 2021 s’acredita la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Primària. Als 11 residents de Medicina Familiar i Comunitària s’afegiran vuit residents d’Infermeria d’aquesta especialitat. Se superen així el centenar de residents que es formen als nostres centres cada any.

 • 569

  total d'estudiants (curs 2021/2022)


CSMD - Docència

 • 23

  estudiants de grau en Medicina

 • 240

  estudiants de grau d'Infermeria

 • 41

  estudiants d'altres graus

 • 93

  estudiants de màsters i postgraus

 • 97

  estudiants de formació professional

 • 70

  estudiants del pràcticum de Logopèdia

 • 5

  altres

 • 95

  residents

Especialitats per fer la residència

 • 18
 • Anestesiologia i Reanimació

 • Aparell Digestiu

 • Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 • Farmàcia Hospitalària

 • Geriatria

 • Infermeria Geriàtrica

 • Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora)

 • Infermeria de Salut Mental

 • Medicina Familiar i Comunitària

 • Medicina Física i Rehabilitació

 • Medicina Intensiva (UCI)

 • Medicina Interna

 • Obstetrícia i Ginecologia

 • Oncologia Mèdica

 • Pediatria i àrees específiques

 • Psicologia

 • Psiquiatria


Recerca

Se superen, per primer cop, els 100 articles publicats en un any, augmenta el factor d'impacte de la recerca del CSdM, que l’any passat va ser de 550,042, i s’obtenen 600.000 euros per a projectes relacionats amb l’envelliment saludable i autònom en en el marc del PECT "Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores". • 6

  grups acreditats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)

Grup d'estudi del Maresme de la pneumònia adquirida a la comunitat (GEMPAC)

Grup d'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques

Grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència

Grup de recerca en sèpsia, inflamació i seguretat en el malalt crític

Grup de recerca de càncer colorectal del Maresme (COREMA)

Grup de recerca en comunicació i salut (COMSAL)

Factor d’impacte

 • 550,042

Projectes competitius actius

 • 13

  (10 dels quals amb el CSdM com a IP)

Articles publicats

Articles indexats

 • 90

  Articles en 1r decil

 • 17

Articles en 1r quartil

 • 39

Publicacions a llibres o capítols

Tesis doctorals inscrites

 • 23

Tesis doctorals defensades

 • 5

Ajuts i premis concedits

Professionals becats pel nostre Programa d’intensificació

 • 9

  Quatre infermeres, tres metges, un psicòleg i un optometrista dedicaran part de la jornada laboral a fer recerca o acabar la tesi doctoral

Projectes avaluats pel CEIm

 • 73

  Nous assajos clínics i cinc estudis observacionals amb medicaments

Indicadors bibliomètrics 2017-2021


Innovació

La primera start-up del Consorci rep el premi Creatic, que atorga el Tecnocampus de Mataró i està dotat amb 12.000 euros. L'infermer Albert Martín és el promotor del software AIMS-OD, un projecte sorgit del nostre Programa d'innovació que empra la intel·ligència artificial per al cribratge de la disfàgia.

 • 10

  projectes d’innovació en marxa

 • 1

  contracte de transferència tecnològica

 • 2

  patents

 • 2

  programes de formació en recerca, innovació i emprenedoria08

Responsabilitat social

Protecció de la salut dels treballadors

 • 1.980

  persones participen a l'estudi de seroprevalença d'anticossos de SARS-CoV-2 portat a terme entre els nostres treballadors. Els factors de risc identificats han servit per millorar el control de la infecció als centres de treball del CSdM. L’estudi, un dels més amplis sobre l'impacte de la malaltia en sanitaris, va tenir una durada de 18 mesos i es va tancar al novembre

 • 831

  professionals vacunats contra la grip

 • 359

  professionals formats en mobilitzacions de pacients


  203

  reconeixements mèdics

El programa "Consorci Saludable" promou hàbits i estils de vida saludables per contribuir al benestar físic i emocional dels nostres professionals. Al llarg de 2021:

Repte Mitja Marató, llançat al desembre per muntar un equip que corri una cursa de 21 km.


Benestar emocional

Es consolida la consulta d’atenció psicològica als professionals oberta durant la primera onada de la pandèmia. També s’amplia la intervenció en equips, ja sigui de caire psicològic, coaching o gestió alternativa de conflictes.

Programa MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Arrenca a l’abril i es fan dues edicions d’aquesta intervenció psicoeducativa protocol·litzada de 8 setmanes. Aquest programa compta amb una àmplia evidència científica sobre la seva eficàcia. Al CSdM fem el test FFQM (Five Facets Questionnaire on Mindfulness) a l’inici i al final del curs i el 30% dels participants manifesten una millora al cap de 6 mesos d’haver-lo acabat i puntuen la iniciativa amb 9,5 punts sobre 10.

Gestió alternativa de conflictes. Es consolida l’Àgora com a mecanisme per resoldre de forma dialogada les discrepàncies amb companys de feina amb la incorporació de deu nous facilitadors que s’afegeixen als vuit que van posar en marxa el model el 2018.Professionals compromesos

Pacients i professionals de Salut Mental recapten 986 euros per a La Marató de TV3 amb la venda de decoracions nadalenques fetes per ells mateixos.

Dues professionals fan de mentores d’adolescents en risc d’exclusió social de Mataró, en resposta a la crida del Programa Vitamina.

Elaboració i venda de productes artesanals elaborats per professionals –en actiu i jubilades– i altres accions de suport a l’associació Proyecto Alpha, impulsada per una infermera de l’Hospital de Mataró que té dos fills afectats d’una malaltia rara (distròfia muscular de cintura per dèficit de sarcoglicans). Els diners recaptats fins ara han contribuït a crear un registre estatal d’afectats (ja compta amb 30 casos) i finançar un projecte de recerca sobre la història natural de la malaltia.


Solidaritat i voluntariat

Tallers d’artteràpia per als pacients amb càncer, impartits per la Fundació Privada Nous Cims des del gener. Aquesta activitat de voluntariat s’afegeix a les ofertes per l’Associació contra el Càncer.

L’Associació contra el Càncer ha continuat portant a terme l’activitat d’acompanyament a malalts ingressats segons ho han permès les fases de la pandèmia.

Concert solidari de la cantant Sandra Carrasco en homenatge als professionals sanitaris, organitzat per l’Ajuntament de Mataró. Va tenir lloc el 12 de novembre.


Recerca amb impacte social

A través del programa “Impulsem la recerca”, el CSdM organitza campanyes de captació de fons per finançar projectes de recerca aplicada que impacten positivament en col·lectius vulnerables del Maresme. La campanya dels anys 2020-21 va estar dedicada a la COVID-19, i l’anterior a la disfàgia.

75 treballadors de 13 residències geriàtriques del Maresme han pogut fer, de forma gratuïta, el Curs de cures COVID i síndromes geriàtriques per millorar el maneig de les infeccions en aquests centres, dissenyat i impartit per professionals del CSdM.

Entre les línies de recerca obertes sobre la COVID-19, en destaquem dues pel benefici directe que han tingut en els nostres pacients:
 
— Programa de rehabilitació per millorar la dispnea i la fatiga en pacients amb COVID persistent, des de la primera onada. Aconsegueix una millora de l'eficàcia mecànica del 40,35%, una millora de l'eficiència ventilatòria del 20% i  un increment del consum d'oxigen del 18%, entre altres beneficis. 
 
— Protocol de suplementació nutricional per a pacients ingressats amb COVID-19 a partir de la segona onada. Aquests pacients s’aprimen una mitjana de 6 kg durant la malaltia, la qual cosa s’associa a situacions de desnutrició i fragilitat. Amb el nou protocol, les persones afectades redueixen a la meitat la pèrdua de pes i aconsegueixen una millora de l'estat general de salut i benestar.

Conserves Dani ha estat el patrocinador principal de la campanya 2020-21. També hi han fet aportacions econòmiques Gilead, Conmasa i la Federació de Gremis i Associacions Empresarials del Maresme (FAGEM) i hi han col·laborat Tecnocampus, Mataró Parc i Mataró Audiovisual.


Evitar la deshidratació i desnutrició dels alumnes de l’escola d’educació especial L’Arboç, infants i adolescents amb afectacions neurològiques severes, és l’objectiu del conveni de col·laboració signat al novembre per la Fundació El Maresme, Serhs, Furega, l'AMPA l’Arboç, l'Ajuntament de Mataró i el CSdM.


Petjada ambiental

Més sol i menys emissions contaminants. El 2021, el consum elèctric del CSdM, de 8,7 milions de kWh, va ser responsable de l'emissió de 1.000 tones de CO2 a l’atmosfera , l’equivalent al consum energètic anual de les llars de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.

 • 1.600

  m2 de plaques fotovoltaiques es posen en marxa a la teulada de l’Hospital de Mataró al juny. Han generat 237.500 kWh, el 4,4% de l’energia consumida pel centre el 2021

 • 47,5

  tones estalviades de CO2 (diòxid de carboni), el principal gas d'efecte hivernacle, equivalent a la capacitat d'absorció de gairebé 50 arbres

 • 60%

  de la il·luminació als centres del CSdM és LED i continua la substitució progressiva de bombetes

Millora l’eficiència en consum elèctric i d’aigua. Més d’una dècada de treballs orientats a reduir el consum de recursos i energia, malgrat el considerable augment de l’activitat dels nostres centres, dona com a resultat:

25% menys de consum anual d’aigua.

20% menys de consum anual d'electricitat, reducció que equival a estalviar el consum energètic de 370 llars de quatre persones.

Consum d’aigua i d’eletricitat (2010-2021)

Reduir, reutilitzar, reciclar. A partir del gener, les màquines de vending del CSdM dispensen gots compostables, culleres de fusta de material biodegradable i ampolles r-PET 100% de plàstic reciclat. L’acció s’afegeix a l’eliminació progressiva del plàstic d’un sol ús a la cafeteria pública i als menjadors laborals implantada fa dos anys.