2019
Resum d’activitat

Consorci Sanitari del Maresme
El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una empresa pública del Servei Català de la Salut, creada el 1999 amb la participació de l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme.

En ser una Organització Sanitària Integral (OSI) disposa de serveis d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària, salut mental i atenció a la dependència.

Amb seu a Mataró, la capital del Maresme, dona servei a 27 poblacions del Maresme i més de 430.000 persones.

01

Recursos

Organització sanitària integral

Atenció especialitzada

Hospital de Mataró

 • 324

  llits d'hospitalització convencional

 • 14

  llits de medicina intensiva

 • 37

  places de tractaments a l'Hospital de Dia

 • 103

  consultes externes i gabinets

 • 12

  quiròfans (cirurgia major, cirurgia menor i obstetrícia)

 • 5

  sales de parts i de dilatació

 • 39

  boxs a urgències inclosa la Unitat d'Observació

Centres Ambulatoris d’Especialitats (CAE): Mataró i Premià de Mar

Atenció primaria

 • 3

  centres d'atenció primària: Mataró Centre, Cirera-Molins i Argentona

 • 5

  consultoris locals

 • 57

  consultes

Salut mental i addiccions

 • 50

  llits d’hospitalització

 • 24

  places d’hospital de dia

 • 33

  consultes externes

Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAS)

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults

Hospital de Dia de Salut Mental d'Infantojuvenil

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)

Consulta de Salut Mental Infantojuvenil d'El Masnou

Consulta d'Addicions d'El Masnou

Unitat d’Addiccions Conductuals i Joc Patològic

Atenció sociosanitària

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

 • 76

  llits

 • 40

  places d’hospital de dia

Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)

Atenció a la dependència

Residència geriàtrica assistida Sant Josep

 • 62

  places de residència

 • 16

  places d’hospital de dia

Equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD)

Equip de valoració i orientació a la dependència (SEVAD)


Àrea d’influència

Hospital de Mataró

 • 272.567

  habitants

Salut Mental i Addiccions

 • 431.809

  habitants


Persones

 • 1.819

  professionals (personal equivalent a jornada completa)


 • 78%

  dones


 • 22%

  homes

 • 42

  anys d’edat de mitjana

 • 13

  anys d’antiguitat de mitjana


Ingressos i inversions

Ingressos d’explotació dels últims 5 anys

Total: 614.345.978€

 • 113.658.082€

 • 117.335.596€

 • 121.161.494€

 • 128.225.637€

 • 133.965.169€

Inversions dels últims 5 anys

Total: 13.850.312€

 • 2.356.137€

 • 2.313.489€

 • 2.682.825€

 • 3.282.825€

 • 3.215.036€

02

Resultats
assistencials

Un dia al CSdM

 • 1.474

  visites a atenció primària**

 • 1.438

  visites a consultes externes hospitalàries**

 • 315

  visites a Urgències*

 • 73

  intervencions quirúrgiques**

 • 59

  altes a l’Hospital de Mataró*

(* 365 dies) (** 248 dies laborables)


Atenció especialitzada

 • 240.863

  visites a consultes externes

 • 115.025

  urgències ateses

 • 93.516

  estades

 • 25.470

  sessions realitzades a l’Hospital de Dia

 • 21.697

  altes totals

 • 6.680

  intervencions de cirurgia menor

 • 6.558

  intervencions de cirurgia major ambulatòria

 • 2.921

  intervencions de cirurgia convencional

 • 2.011

  intervencions de cirurgia urgent

 • 609

  altes d’hospitalització a domicili

 • 595

  ingressos a UCI

 • 6,36

  dies d’estada mitjana


Serveis centrals

Anatomia patològica

 • 15.440

  biòpsies

 • 8.068

  citologies

Diagnòstic per la imatge

 • 101.062

  exploracions radiològiques

 • 16.445

  tomografies computeritzades (TAC)

 • 9.519

  ressonàncies nuclears magnètiques (RNM)

Laboratori

 • 1.881.959

  proves de laboratori

 • 228.409

  peticions d’anàlisi de sang

Farmàcia

 • 19.309

  fórmules elaborades al servei

 • 8.875

  fórmules magistrals

 • 8.366

  citostàtics

 • 2.068

  nutricions parenterals

 • 5.018

  pacients atesos al dispensari de farmàcia

Medicina física i rehabilitació

 • 58.870

  sessions de fisioteràpia

 • 9.930

  sessions de teràpia ocupacional


Atenció primària

 • 349.033

  visites

 • 108.833

  visites a Mataró Centre

 • 139.229

  visites a Cirera-Molins

 • 100.971

  visites a Argentona


Atenció a la salut mental

 • 20.290

  consultes al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

 • 14.437

  consultes al Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

 • 10.137

  consultes al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)

 • 6.185

  sessions realitzades a l’Hospital de Dia

 • 3.536

  urgències ateses

 • 1.205

  consultes externes a l’Hospital de Mataró

 • 816

  altes d’hospitalització


Atenció sociosanitària

 • 1.570

  altes


 • 569

  altes de cures pal·liatives

 • 130

  altes del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC)

 • 444

  altes de convalescència

 • 84

  altes de subaguts

 • 290

  altes de mitja estada

 • 50

  altes de llarga estada

 • 1.167

  consultes externes d’avaluació i seguiment


 • 231

  persones ateses pel Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)


Atenció a la dependència

 • 8.984

  valoracions realitzades pel Servei de Valoració a la Dependència (SEVAD)

 • 7.729

  valoracions realitzades pel Centre d’Atenció a les Persones Discapacitades (CAD)

 • 3.069

  estades a la Residència geriàtrica assistida Sant Josep


Treball social

 • 7.132

  visites i 2.366 casos atesos a Salut Mental i Addiccions

 • 2.366

  casos atesos a l'Hospital de Mataró

 • 1.713

  visites i 624 casos atesos a l’ABS d’Argentona

 • 1.423

  visites i 600 casos atesos a l’ABS de Mataró Centre

 • 1.187

  visites i 565 casos atesos a l’ABS de Cirera-Molins

 • 722

  visites i 103 casos atesos al PADES

 • 599

  casos atesos a l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

 • 396

  visites a la Residència Sant Josep


Atenció a l’usuari

 • 11.562

  consultas

 • 7.775

  sol·licituds de documentació clínica

 • 1.299

  reclamacions

 • 90

  informació i tramitació de voluntats anticipades

 • 73

  agraïments

03

Qualitat i seguretat
dels pacientsEns proposem assolir el més alt grau de qualitat i seguretat tant en la vessant tècnica, com personal i de confort, i l’experiència dels pacients i dels seus familiars és un element clau en l’avaluació dels nostres serveis. En aquest sentit,


Disposem de 14 comissions/comitès en les quals participen 265 professionals, que l’any passat van actualitzar 4 protocols i van realitzar 13 accions formatives amb 291 participants

Disposem de 2 Certificacions ISO 9001: Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Farmàcia

Cada 4 anys passem l’acreditació de qualitat del model EFQM del Departament de Salut

Complim amb els indicadors de Qualitat i Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i del CatSalutExperiència del pacient atès

(puntuació de serveis sobre 10)

Atenció a l’embaràs i al part
(PLAENSA* 2019)

8,19

Mitjana a Catalunya8,39

Atenció Sociosanitària amb internament
(PLAENSA 2019)

8,23

Mitjana a Catalunya8,36

Hospital a Domicili
(enquesta pròpia)

9,70

Rehabilitació ambulatòria
(PLAENSA 2019)

8,34

Mitjana a Catalunya7,87

Unitat de Cirurgia sense Ingrés
(enquesta pròpia)

9,37

* PLAENSA: Pla d’Enquestes de Satisfacció del Catsalut

04

Coneixement

La nostra visió de ser capdavanters en innovació clínica i esdevenir un referent de prestigi es concreta en l’aposta decidida per acreditar-nos com a centre universitari i la promoció d’activitats docents, de recerca i d’innovació.Programa d’Intensificació

Es posa en marxa el 2019 amb una dotació de 100.000€ anuals per facilitar que un professional pugui dedicar part de la seva jornada laboral a tasques d’investigació o innovació. Durant aquest primer any, se n’han beneficiat d’aquestes ajudes concedides un total de 8 professionals per a realitzar estudis i anàlisi de dades, projectes de recerca, treballs de camp, redacció d’informes i articles o realitzant tesis doctorals.


Formació contínua

 • 1.361.000€

  invertits

 • 8,74

  és la nota que posen els alumnes als cursos (puntuació sobre 10)

 • 45.689

  hores de formació impartides


 • Formació en línia 15.146 hores

 • Formació presencial 30.543 hores


Docència

 • 339

  estudiants han realitzat les pràctiques al Consorci el curs 2019/2020


 • 234

  de grau en pràctiques

 • 48

  de formació professional

 • 57

  de postgraus i màsters

 • 86

  residents en 16 especialitats

16 especialitats per fer la residència

 • Anestesiologia i Reanimació

 • Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 • Farmàcia Hospitalària

 • Geriatria

 • Medicina Intensiva (UCI)

 • Medicina Interna

 • Oncologia Mèdica

 • Pediatria

 • Medicina Física i Rehabilitació

 • Medicina Familiar i Comunitària

 • Obstetrícia i Ginecologia

 • Llevadores (infermeria)

 • Psicologia

 • Psiquiatria i Salut Mental (infermeria)


Innovació

 • 8

  projectes d’innovació en marxa

 • 1

  contracte de transferència de tecnologia

 • 1

  patent

 • 2

  programes de formació en recerca, innovació i emprenedoriaRecerca

 • 6

  línies de recerca acreditades per l’AGAUR (Agència de gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca de la Generalitat de Catalunya)

Grup d'estudi del Maresme de la pneumonia adquiridia a la comunitat (GEMPAC)

Grup d'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques

Grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència

Grup de recerca en sèpsia, inflamació i seguretat en el malalt crític

Grup de recerca de càncer colorectal del Maresme (COREMA)

Grup de recerca en comunicació i salut (COMSAL)

Factor d’impacte

 • 273,543

Articles publicats

Articles indexats

 • 71

  Articles en 1er decil

 • 6

Articles en 1er quartil

 • 26

Publicacions a llibres o capítols

Tesis doctorals inscrites

 • 19

Ajuts i/o premis concedits

Projectes nous avaluats pel Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEim)

 • 67

Projectes competitius actius

 • 25

Projectes/estudis no competitius

 • 146
 • 16 assajos clínics

 • 6 estudis post autorització i epidemiològics

 • 5 investigacions clíniques amb productes sanitaris

 • 119 estudis observacionals, quasi experimentals i altres

06

Responsabilitat social

Tenim l’objectiu estratègic de generar un impacte positiu en la comunitat i en el medi ambient, així com de garantir un entorn de treball saludable que, a més d’oferir oportunitats de desenvolupament professional al conjunt de persones que hi treballen, també promogui el seu creixement personal.Solidaritat

El 2019 arrenca Impulsem la recerca amb impacte local, un programa de captació de fons per a realitzar estudis els resultats dels quals puguin revertir en benefici dels habitants de la comarca del Maresme.

50.000€ ha recaptat la primera campanya, que es va dedicar a la disfàgia (dificultat per empassar aliments i begudes) amb el lema “El menjar cura!”. Els diners s’han destinat a dos projectes locals per diagnosticar la disfàgia i adequar les dietes de

56 infants i adolescents, alumnes de l’escola L’Arboç de Mataró (Fundació Maresme), que presenten grans disfuncions neurològiques.

500 ancians ingressats a l’Hospital de Mataró.

D’aquesta manera, aquests dos col·lectius vulnerables milloraran el seu estat nutricional i reduiran el risc de pneumònia aspirativa.


Espais més amables

Sabadell Renting i Movento han donat 2 cotxes elèctrics per portar els nens que s’han d’operar a l’àrea quirúrgica.

L’artista Almudena Suárez ha il·lustrat, de forma desinteressada, els nous uniformes dels equips de Pediatria, a més de decorar els espais pediàtrics de l’Hospital de Mataró on s’atenen els més petits.


Voluntariat

400 pacients i les seves famílies s’han beneficiat de les accions realitzades per un total de 5 entitats:

Associació Espanyola contra el Càncer (AECC)

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró

Somriures conjunts

Fundació Ricardo Fisas - Natura Bissé

Fundació Privada Nous CimsPetjada ambiental

El 2019 es va concursar la instal·lació a l’Hospital de Mataró d’una planta solar fotovoltaica per produir més de 460.000 kWh. Això permetrà proveir d’electricitat durant tot l’any les tres àrees bàsiques del Consorci i la Residència Sant Josep. L’estalvi previst serà equivalent al consum anual de 57 llars.

Addicionalment, s’estan substituint els llums actuals per LED, que redueixen el consum elèctric en un 60%.

L’any passat el Consorci va consumir, entre tots els seus edificis,

60.000 m3 d’aigua, equivalent al consum d’una població de 1.300 habitants

188,1 tones de paper higiènic

6,7 milions de fulls de paperEmpresa saludable i benestar emocional

Gestió alternativa de conflictes. El 2019 es posa en marxa l’Àgora, el sistema de mediació i gestió alternativa de conflictes al qual s’hi pot adreçar lliurement i amb total confidencialitat qualsevol treballador o treballadora. Es tracta d’un model innovador que combina l’atenció per part de professionals experts de la Societat Catalana de Mediació en Salut amb dotze professionals del Consorci procedents de diferents àmbits i que han estat formats en tècniques de mediació.
Aquest nou recurs complementa al protocol per proporcionar suport legal i acompanyament psicològic als professionals que han patit agressions verbals o físiques per part d’usuaris.

Programa de desenvolupament de lideratge i habilitats directives adreçat als 70 comandaments que porten equips de persones. L’any passat es van iniciar les converses per al desenvolupament basades en un qüestionari d’autoavaluació en base al perfil de competències del lloc de comandament. A més, els participants van comptar amb suport i acompanyament d’una coach per treballar si volien, un pla de desenvolupament individual.

Esquenes sanes. Els trastorns múscul-esquelètics (TOM) són la lesió més comú entre els professionals sanitaris, i la primera causa de discapacitat en aquest col·lectiu. Per prevenir-los, al Consorci apliquem un model innovador d’autogestió dels procediments en mobilització de pacients, articulat entorn de la figura de l’ergolíder, referent en aquest àmbit. De moment, n’hi ha 20. A més, participem en el projecte Inteval, de recerca multicèntric per prevenir els TOM entre professionals sanitaris.

Gestió de l’estrès. Oferim sessions de ioga, ventilació emocional i mindfulness.

Exercici físic. Oferim cursos de marxa nòrdica per a professionals.

Tabaquisme. Hem finançat el tractament farmacològic per deixar de fumar, fins que va ser assumit pel CatSalut. Se n’han beneficiat més de 200 professionals.Seguretat en el lloc de treball

 • 33%menys d’accidents de treball

 • 389l’any 2018

 • 259l’any 2019

 • 34%més de vacunacions de grip

 • 371l’any 2018

 • 500l’any 2019

 • 19%més de reconeixements mèdics a treballadors

 • 409l’any 2018

 • 487l’any 2019

 • 1.100treballadors formats en matèria de prevenció