Inici / Unitat d'Atenció a l'Usuari
Unitat d'Atenció a l'Usuari

La Unitat d’Atenció a l’Usuari és un servei especialitzat que atén a la població usuària dels serveis del Consorci Sanitari del Maresme en qualsevol dels seus àmbits: Urgències, Hospitalització, Consultes Externes, Unitat de Cirurgia sense ingrés, Hospital de Dia, Atenció Primària, etc.

 

El seu objectiu és oferir una atenció personalitzada tenint en compte el respecte als drets del pacient i guiant-se pels criteris d’equanimitat, tolerància, empatia i actitud d’escolta activa.

 

Objectius

 - Col·laborar en l’activitat bàsica assistencial.

 - Estar atent a l’acompliment d’una atenció integral i personalitzada.

 

Funcions

 - Vetllar pels drets dels usuaris.

 - Facilitar les vies de diàleg entre la institució i els usuaris.

 - Assegurar l’accessibilitat dels serveis.

 - Situar-se com a punt de referència.

 - Contribuir a la millora de la imatge de la Institució.

 

Tasques

 - Atenció directa a l’usuari.          

 - Recollida i anàlisi de l’opinió dels usuaris: queixes, reclamacions, enquestes, suggeriments.

 - Elaboració d’informació.

 - Detectar possibles disfuncions i presentar propostes de millora.