Portal de Transparčncia

Benvinguts i benvingudes al portal de transparència del Consorci Sanitari del Maresme i la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme. Amb aquest portal posen a la vostra disposició tota la informació relacionada amb el seu funcionament, activitat, governació i gestió econòmica.

 

Hi trobareu sis grans blocs amb diversos subapartats:

 

Quin tipus de documents hi ha? 
- Documents oficials i normatius en vigor. 
- Comptes i pressupostos.
- Altres documents considerats d’interès per al ciutadà, com ara memòries, protocols, informes, d’auditoria, plans estratègics o informació corporativa.

 

Per què un portal de transparència? 
Perquè es tracta d’un instrument per fer accessible la informació a la ciutadania, un espai web on publicar la informació del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació Privada Salut en un format accessible i clar. Els apartats s’han elaborat en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.