Inici / Activitat contractual
Activitat contractual

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Informació sobre òrgan de contractació / Perfil contractant
>> Òrgan contractació
>> Perfil del contractant
>> Licitacions en tràmit
>> Contractes subscrits [2017] [2018] [2019] [2020]
>> Contractació menor [2017] [2018] [2019] [2020]
>> Modificacions contractuals [2017] [2018] [2019] [2020]
>> Dades estadístiques sobre contractació [2018] [2019]
>> Contractes de gestió de serveis públics i concessió obra pública

>> Protocol de funcionament de la Unitat de Contractació 

 

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
>> Convenis de col·laboració generals i de docència [2017] [2018] [2019] [2020]
>> Encàrrecs de gestió [2017] [2018] [2019] [2020]

 

Relació llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes
>> Relació de personal derivada de contractes

 

Registre públic de contractes
>> Formulari i peticions

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Informació sobre òrgan de contractació / Perfil contractant
>> Òrgan contractació
>> Perfil del contractant
>> Licitacions en tràmit
>> Contractes subscrits [2017] [2018] [2019]
>> Contractació menor [2017] [2018] [2019] [2020]
>> Modificacions contractuals
>> Dades estadístiques sobre contractació [2018] [2019]
>> Contractes de gestió de serveis públics i concessió obra pública

>> Instruccions internes de contractació 

 

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
>> Convenis de col·laboració generals i de docència [2016 - 2019]
>> Encàrrecs de gestió [2017]

 

Relació llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes
>> Relació de personal derivada de contractes

 

Registre públic de contractes
>> Formulari i peticions

 

 

- Darrera actualització del bloc "Activitat contractual": febrer de 2020

- Propera revisió del bloc "Activitat contractual": juny de 2020