Inici / Marc laboral i plantilla
Marc laboral i plantilla

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Marc laboral vigent
>> Convenis, acords i pactes de personal

Altra informació laboral
>> Pactes d’empresa complementaris
>> Normativa de vacances
>> Indemnitzacions, la no percepció de dietes

Plantilla
>> Personal estructural
>> Personal conjuntural
>> Efectius i retribucions anuals del personal de l’entitat
>> Nombre d’efectius a través del Banc de dades d’ocupació pública
>> Relació llocs de treball del sector públic
>> Política retributiva: retribucions acordades 2016
>> Retribucions percebudes pels treballadors

Convocatòries
>> Convocatòries de selecció personal laboral
>> Convocatòries de col·lectius específics
>> Formació per a promoció

Relacions sindicals
>> Composició dels comitès d’empresa
>> Cost i nombre d’alliberats sindicals  

 

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Marc laboral vigent
>> Convenis, acords i pactes de personal

Altra informació laboral
>> Pactes d’empresa complementaris
>> Normativa de vacances
>> Indemnitzacions, la no percepció de dietes

Plantilla
>> Personal estructural
>> Personal conjuntural
>> Efectius i retribucions anuals del personal de l’entitat
>> Nombre d’efectius a través del Banc de dades d’ocupació pública

>> Relació llocs de treball del sector públic


Convocatòries
>> Convocatòries de selecció personal laboral

>> Convocatòries de col·lectius específics

>> Formació per a promoció

Relacions sindicals
>> Composició dels comitès d’empresa
>> Cost i nombre d’alliberats sindicals

 

 

- Darrera actualització del bloc "Marc laboral i plantilla": febrer de 2020

- Propera revisió del bloc "Marc laboral i plantilla": juny de 2020