Inici / Informació per a l'usuari
Informació per a l'usuari

Aquest centre ofereix diferents programes que poden ser d’interès per a l’usuari.

Programa del nen sa
Es realitzen visites regulars als nens de 0 a 14 anys per la detecció i prevenció de possibles problemes de salut, administració de les vacunes, consells d’higiene i dietètica i el controldel desenvolupament psicomotriu.

Atenció a la gent gran
Es duu a terme el control de patologies cròniques i agudes, seguiment de l’acompliment de la medicació prescrita, vacunacions i la valoració dels riscos geriàtrics (caigudes, demències, desnutrició, etc.).

Programa salut i escola
El programa ofereix la presència d’una infermera a cada escola de secundària, durant 2 hores a la
setmana per oferir als alumnes la possibilitat de consultar qualsevol tipus de dubte sobre qüestions
sanitàries. El programa garanteix la confidencialitat i fa possible derivar les consultes als diferents serveis especializats, si s’escau.

Revisions bucals (en els cursos de 1r, 3r i 5è de primària)
        o Ensenyament de la higiene oral.
        o Educació sanitària a escolars a partir de consells dietètics.

Vacunacions escolars
Es realitzen vacunacions a les escoles segons el calendari establert a partir de 6è de Primària.

Tallers 

Xerrades informatives