Inici / Informació per a l'usuari
Informació per a l'usuari

Aquest centre ofereix diferents programes que poden ser d’interès per a l’usuari.

 

• Programa del nen sa

   Es realitzen visites regulars als nens de 0 a 14 anys per la detecció i prevenció de

   possibles problemes de salut, administració de les vacunes, consells d’higiene i dietètica i el control del

   desenvolupament psicomotriu.


• Atenció a la gent gran

   Es duu a terme el control de patologies cròniques i agudes, seguiment de l’acompliment dela

   medicació prescrita, vacunacions i la valoració dels riscos geriàtrics (caigudes, demències,

   desnutrició, etc.).

 

• Programa salut i escola

   El programa ofereix la presència d’una infermera a cada escola de secundària, durant 2 hores a la setmana per oferir 

   als alumnes la possibilitat de consultar qualsevol tipus de dubte sobre qüestions sanitàries. El programa garanteix la

   confidencialitat i fa possible derivar les consultes als diferents serveis especializats, si s’escau.

 

• Revisions bucals (en els cursos de 1r, 3r i 5è de primària)

          - Ensenyament de la higiene oral.

          - Educació sanitària a escolars a partir de consells dietètics.


• Vacunacions escolars. 

   Es realitzen vacunacions a les escoles segons el calendari establert a partir de 6è de Primària.

 

• Tallers 

   Menopausa, diabetis, relaxació.

 
• Xerrades informatives

   Grip, menopausa, alimentació i hàbits saludables.