Inici / Informació per a l'usuari
Informació per a l'usuari

Admissions de Consultes Externes
El Servei d’Admissions de Consultes Externes té com a objectiu principal facilitar als usuaris dia i hora de visita i/o exploració, procurant fer compatible les necessitats o expectatives del client amb les disponibilitats del centre.

Per a l’atenció dels usuaris disposa de :
• Dos punts d’atenció directa al públic (un de 8.00 a 20.00 hores a la planta baixa, un de 8.00 a 15.00 hores al soterrani-1).
• Dos punts d’atenció telefònica (un de 8.00 a 19.00 hores, un de 10.00 a 14.00 hores).
• Un punt de programació de derivacions externes al centre de 8.00 a 15.00 hores.

Admissions d’hospitaliltzació
El Servei d’Admissions d’hospitalització és el responsable de la gestió de llits i de l’ingrés dels pacients, ja sigui per la via d’ingressos programats o per les demandes generades des del Servei d’Urgències.

El seu objectiu principal és facilitar tant als pacients i familiars com als serveis assistencials els tràmits administratius a l’ingrés i a l’alta i mentre duri l’estada del pacient al nostre centre.