Inici / Estructura i organigrama del Consell Rector
Estructura i organigrama del Consell Rector

És nomenat president/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per la persona titular del Departament de Salut a proposta del director/a del Servei Català de la Salut (finalització del mateix al juny del 2020).

És nomenat vicepresident/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per l’Ajuntament de Mataró (finalització del mateix al juliol del 2023). 

És nomenat secretari/a un membre o no del Consell Rector.

Aquests càrrecs tenen una durada de 4 anys i poden ser reelegits per  l’òrgan que hagi de nomenar-los per igual període de temps.

 

Composició del Consell Rector:
- President i representant del Servei Català de la Salut: Josep Mañach
- Vicepresident i representant de l’Ajuntament de Mataró: David Bote
- Representant de la Gerència del Consorci Sanitari del Maresme: Ramon Cunillera
- Secretari: Joaquim Monllau 
- Representants del Servei Català de la Salut: Sara Manjón, Anna Aran, Joan Puigdollers, Miquel Prats i Maribel Nieto.
- Representants de l’Ajuntament de Mataró: Elisabet Ruiz i Laura Seijo
- Representant del Consell Comarcal del Maresme: Meritxell Romero