Notícia
23/01/2020
Primera guia clínica sobre les alteracions d'identitat en persones amb TLP

L’objectiu de l’obra és abordar una problemàtica greu i complexa d’aquests pacients i que es pugui utilitzar conjuntament amb els professionals en el transcurs de les teràpies. L’autor és el psicòleg Álvaro Frías.

"No sé qui soc", "soc molt contradictori", "em sento fora de mi", "em sento mig home, mig dona", etc. Tots aquests són exemples representatius del que pateixen les persones diagnosticades de Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) com expressió de les alteracions de la identitat que acompanyen la seva patologia.Álvaro Frías publica aquesta guia clínica amb la finalitat que serveixi de pont per a un diàleg terapèutic viable i eficaç entre pacient i professional. Segons l’autor, mitjançant un llenguatge didàctic i un contingut exhaustiu, l’obra busca "aportar llum i esperança als professionals i als afectats, que es realitzen moltes preguntes sense respostes convincents".Un llibre de l’Editorial Desclee de Brouwer que se suma a les guies ja publicades anteriorment per Frías (Vivir con el trastorno límite de la personalidad i Vivir con una persona con Trastorno Límite de la Personalidad) i en el qual han col·laborat altres psicòlegs del Consorci.Què és el TLP? El Trastorn Límit de la Personalitat és una alteració psiquiàtrica greu i crònica que afecta el 2% de la població general adulta. Entre altres símptomes clínics, es caracteritza per una elevada impulsivitat i inestabilitat de l’ànim, la qual cosa afecta negativament a les relacions personals (família, amistats i parelles) i al desenvolupament acadèmic o laboral de les persones que el pateixen. La pròpia simptomatologia del trastorn dificulta el compliment d’un tractament periòdic i durador, moltes persones amb TLP abandonen el tractament psicològic i/o psiquiàtric al cap de pocs mesos.


 Tornar enrere