Notícia
10/12/2019
La detecció i tractament dels primers episodis psicòtics, a debat a la VIII Jornada de Salut Mental

El proper dijous 12 de desembre, se celebrarà a la Sala d’Actes de l’Hospital de Mataró la VIII Jornada de Salut Mental. Participaran professionals del Consorci i d’altres hospitals com l’Hospital Clínic de Barcelona o l’Hospital Universitari Parc Taulí. També assistirà el Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitario Cruces de Bilbao, Rafael Segarra, amb una conferència sobre l’abordatge crític i multidimensionals dels Primers Episodis Psicòtics (PEPs).

Els trastorns psicòtics inclouen una sèrie de malalties com l’esquizofrènia, el trastorn bipolar i altres, que es caracteritzen per la seva aparició a l’adolescència i primera edat adulta i tenen un greu impacte en la vida del subjecte, de la família i la societat. Afecten aproximadament al 2% de la població i constitueixen un dels principals problemes sanitaris dins de l’àmbit de la salut mental.

 

La intervenció precoç, clau. Els PEPs són la primera manifestació del trastorn i la clau per al seu reconeixement. S’ha comprovat que la intervenció primerenca pot millorar el pronòstic i evitar la cronificació que sovint acompanya als trastorns psicòtics. Per aquest motiu el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la creació d’equips especialitzats de PEPs al territori i, en el cas del Consorci, aquest acaba de començar a funcionar recentment.

 

Aquesta VIII Jornada de Salut Mental, coorganitzada pel Consorci i la Filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, es planteja com una actualització de l’estat de la recerca i l’assistència en aquest tema, amb la participació de diferents ponents de reconegut prestigi, i amb dues taules: una sobre "Detecció i abordatge dels primers episodis psicòtics (PEPs)" i una altra sobre "Avenços en recerca i innovació". Tancarà l’acte la conferència magistral de Rafael Segarra, un dels professionals més destacat en l’assistència i la recerca en primers episodis psicòtics, que oferirà una visió de conjunt de l’impacte d’aquests programes a Espanya i al món.


 Tornar enrere