Notícia
30/10/2019
La Memòria del 2018 mostra un augment del pressupost i de les inversions

Enguany s’aposta per un format d’informe anual molt resumit, visual, àgil i adaptable a tots els dispositius mòbils. S’hi destaquen les dades més rellevants, que el lector pot ampliar al Portal de Transparència del web. Com ja és habitual, la Memòria és en format electrònic, en consonància amb el nostre objectiu de reduir l’ús de paper i reduir l’impacte ambiental de les nostres actuacions.

Les dades econòmiques mostren que, des del 2014, el pressupost del Consorci ha augmentat en 23 milions d’euros, passant de 105 a 128 milions d’ingressos econòmics el 2018. Quant a les inversions, s’han doblat pràcticament, passant de 1’6 a 3 milions d’euros.

 

“La teva salut, el nostre compromís”. Sota aquest lema, la Memòria s’organitza en sis grans grups per aportar una visió global de la institució: 
- Sobre el Consorci 
- Resultats assistencials 
- Qualitat i seguretat dels pacients 
- Coneixement 
- Actualitat 
- Salut, societat i entorn

 

Dades més accessibles des de mòbils i tauletes. La Memòria del 2018 pretén donar resposta al punt 29 del Pla Estratègic 2017-2020: millorar el coneixement de l’organització per part de tots els grups d’interès. Per aquest motiu s’ha treballat amb un format adaptatiu que permet la seva visualització correcta des de mòbils i tauletes a fi que qualsevol usuari que vulgui disposar d’una informació resumida de la institució pugui consultar-la de forma àgil i ràpida. Per consultar dades de forma més detallada, es pot visitar la nostra pàgina web o el Portal de Transparència.

 

Enllaç a la MEMÒRIA 2018 CSdM.


 Tornar enrere