Notícia
05/08/2019
Un any de voluntariat de l'AECC a l'Hospital de Mataró

Durant aquest temps, s’han realitzat més de 2.500 intervencions i els voluntaris han atès un total de 330 pacients. L’objectiu és, principalment, acompanyar als pacients oncològics ingressats.

El mes de juliol de 2018 es va posar en marxa un programa de voluntariat de l’AECC-Catalunya contra el Càncer, amb l’objectiu d’acompanyar als pacients oncològics ingressats a l’Hospital de Mataró. Durant els primers mesos, i adaptant-se a la demanda real, la feina dels voluntaris s’ha ampliat a altres àrees del centre on es requeria la seva atenció i, actualment, ofereixen tres tipus de serveis: acompanyament als pacients oncològics hospitalitzats, així com als malalts i familiars del servei de pal·liatius; visita als pacients que reben tractament ambulatori a l’Hospital de Dia; i acompanyaments puntuals a pacients oncològics que tenen visita a consultes externes, per manca de suport familiar.

 

Durant aquest primer any hi ha hagut una evolució creixent en la demanda del servei de voluntariat i s’han realitzat més de 2.500 intervencions i s’han atès un total de 330 pacients.

 

Al costat dels malalts. L’Hospital compta amb 18 voluntaris d’acompanyament que realitzen la seva tasca de dilluns a dijous matí i tarda i divendres al matí. A més, 2 d’aquestes persones organitzen tallers puntuals a la planta d’oncologia per a malalts i familiars.

Esther Lumière, coordinadora de Voluntariat Hospitalari de l’AECC-Catalunya contra el Càncer, assegura que “els nostres voluntaris dediquen el seu temps a estar al costat dels malalts i els seus familiars, a ajudar-los en la mesura que els sigui possible a què se sentin reconfortats i acompanyats al llarg de la seva hospitalització” i afegeix que “amb la nostra ajuda, l’Hospital pot oferir una atenció més global a aquests pacients”.


Valoració del servei. En les enquestes de satisfacció realitzades, tant entre el personal assistencial com entre els pacients i familiars, es pot veure que existeix una alta valoració del servei. La totalitat dels professionals de la planta d’oncologia recomanaria aquest servei als pacients i la majoria opina que el voluntariat afavoreix un millor clima humà a l’Hospital i que els voluntaris s’han integrat bé al centre. La valoració per part d’aquests professionals és d’entre 9 i 10, d’una puntuació màxima de 10.
Per part dels pacients i familiars, la puntuació que se li dóna a aquest servei és d’entre 8 i 10, destacant la bona feina que fan els voluntaris.


Tasca consolidada. Durant aquest primer any, el servei de voluntariat s’ha anat consolidant a l’Hospital, i cada vegada hi ha una relació més solida entre el personal de l’AECC i els professionals. En aquest sentit, el personal assistencial deriva cada vegada més pacients al servei i es demanen més intervencions específiques tant a planta o a altres zones del centre.


 Tornar enrere