Notícia
03/10/2018
Nova app per a autoavaluar el dolor després d'una cirurgia ambulatòria

Es posa en marxa una prova pilot en què el mateix pacient pot reportar una autoavaluació a través del telèfon mòbil i des de casa, millorant així el control per part dels professionals, el seu patiment i el risc de complicacions. El Programa d’Innovació del Consorci ha finançat el desenvolupament d’aquesta aplicació a partir d’una proposta que l’anestesiòleg Sergio Vitale va introduir al Portal d’Idees de la intranet.

Un equip de professionals del Consorci –dels serveis d’anestesiologia, cirurgia general i sistemes d’informació– han desenvolupat una aplicació mòbil que permet millorar el control del dolor post-quirúrgic i, per tant, el patiment i el risc de complicacions dels pacients de cirurgia ambulatòria. L’app consisteix en un qüestionari específic per a quatres procediments quirúrgics: galindons, colecistectomia, exodòncies múltiples i hèrnia inguinal. La prova pilot es durà a terme amb uns 240 pacients, durant un any aproximadament.


Dolors del postoperatori. Cada vegada més als centres hospitalaris s’estan oferint cirurgies ambulatòries de major complexitat en pacients amb edat avançada i pacients amb alta comorbiditat, la qual cosa implica que el pacient marxa el mateix dia a la seva casa i les possibles complicacions post operatòries han d’estar controlades d’alguna manera. Els dolors del postoperatori poden arribar a ser una de les possibles complicacions, per aquest motiu s’ha creat una eina que sigui útil i proporcioni més dades per tenir un millor maneig del control postoperatori.


Com funciona? Una vegada operat, el pacient s’instal·la l’app en el seu telèfon i ha de respondre el qüestionari a unes hores determinades uns tres cops al dia. Però també pot autoavaluar el seu dolor en el moment que vulgui o que necessiti, i fora de l’horari establert, amb el botó REGISTRE URGENT. Aquesta informació la rep directament el servei d’anestesiologia de l’Hospital de Mataró.


Més que un simple test. Aquesta aplicació va més enllà dels tests d’autocontrol ja existents, ja que proporciona la corba de dolor de cada pacient i transfereix la informació a l’equip mèdic en temps real, integrant-la a la història clínica del pacient.


 Tornar enrere