Notícia
13/06/2018
El 92,5% de les persones ateses a l'Hospital de Mataró tornarien a visitar-s'hi

Els pacients puntuen els serveis ambulatoris (consultes externes i cirurgia sense ingrés) de l’Hospital de Mataró per sobre de la mitjana catalana aspectes com el temps d’espera entre sol·licitud i visita, l’equip humà, el respecte a la intimitat i la comprensió de les informacions i proves.

Aquestes dades es desprenen dels resultats del Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut (PLAENSA) respecte de l’atenció ambulatòria especialitzada del 2017. Les enquestes del PLAENSA es plasmen en un seguit d’informes realitzats cada tres anys que recullen les opinions dels usuaris sobre l’atenció als centres de salut per línia d’activitat.

 

Excel·lent valoració del tracte personal i del respecte a la intimitat. Els pacients atesos a l’Hospital de Mataró tant al servei d’atenció especialitzada ambulatòria com els que han estat intervinguts sense necessitat d’ingrés valoren per sobre de la mitjana de Catalunya el tracte rebut per part del metge –els usuaris de l’Hospital inclús amb la puntuació màxima–, i l’atenció de les infermeres i del servei d’admissions.

 

També destaquen el temps d’espera entre sol·licitud i dia de visita amb el metge especialista –cinc punts per sobre de la tendència catalana– i el respecte que tenen els treballadors per la intimitat del pacient i la seva família, dos punts per sobre. En aquest ítem destaca la valoració dels usuaris del centre d’especialitats del Camí del Mig, amb un 100% de satisfacció respecte al 96,2% de mitjana a Catalunya.

 

Satisfacció global. La informació sobre les proves preoperatòries i l’atenció rebuda durant les mateixes –puntuades amb un 100% de satisfacció-, el nivell de soroll a la sala d’espera, la comoditat de la sala preoperatòria, la coordinació entre el metge de primària i l’especialista així com el seguiment telefònic l’endemà de la intervenció com l’atenció rebuda en les trucades són altres aspectes valorats molt positivament pels pacients del Consorci. Com a aspectes a millorar, els usuaris enquestats assenyalen el temps d’espera fins la intervenció, la puntualitat per entrar a quiròfan i el temps d’observació abans d’anar a casa.


 Tornar enrere