NotÝcia
07/05/2018
Augmenta la capacitat resolutiva dels equips de primÓria

Les consultes telemàtiques entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada del Consorci Sanitari del Maresme es veuran incrementades durant el 2018 amb la incorporació de nous serveis.

La tecnologia i les eines de gestió clínica fan possible que el metge de família pugui fer una consulta telemàtica a un dels especialistes del Consorci Sanitari del Maresme inclosos en aquest programa, a través d’un entorn segur.

 

Les consultes telemàtiques amb els especialistes permeten una atenció, al pacient, més ràpida des de l’atenció primària.

 

Com funciona. Davant un dubte de diagnòstic o de tractament d’un pacient que es visita a l’atenció primària, el metge de família registra una descripció del problema a la història clínica informatitzada i programa una consulta telemàtica, això vol dir, no presencial, amb l’especialista, el qual mitjançant la mateixa estació de treball, podrà respondre amb la confirmació del diagnòstic, les recomanacions sobre el tractament, el seguiment, o bé citarà el pacient per fer una visita presencial.

 

Quins són els beneficis. La mesura aporta diferents beneficis com ara:
• una major capacitat resolutiva des de l’atenció primària perquè el pacient obté una resposta més ràpida i pot resoldre el seu problema de salut en un nivell  assistencial més proper
• evitar desplaçaments innecessaris dels usuaris cap a l’hospital
• disminuir les derivacions
• afavorir el diagnòstic precoç de diferents patologies
• adequació del tractament de manera precoç i àgil
• optimitzar els recursos assistencials
• reduir les llistes d’espera

 

Actualment els serveis que disposen de consulta virtual oberta a partir de la qual donen resposta setmanalment són: Digestiu, Pneumologia, Reumatologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cardiologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Urologia i teledermatologia. Pròximament s’obriran les consultes de Clínica del Dolor, Hematologia i la Unitat de ferides complexes.

 

Les visites telemàtiques es van iniciar l’any 2014 amb 26 visites i s’han ampliant als serveis esmentats anteriorment amb més de 900 visites l’any 2017. Entre les patologies més consultades trobem la hipertensió arterial, la insuficiència renal crònica, la diabetis o la patologia tiroidal, el maneig de les arítmies.

 

La coordinació entre els metges de família i els metges especialistes és fonamental per portar a terme aquest tipus de consulta.

 

Objectiu estratègic. “Potenciar l’atenció virtual per contactar amb professionals (consultes o seguiment de procesos)” és una de les accions identificades en el Pla Estratègic 2017-2020, sota la línia 1. Transformar el model assistencial.


 Tornar enrere