Atenció especialitzada

ÀREA MÈDICA

Al·lergologia 
Al·lèrgia respiratòria 
Al·lèrgia a fàrmacs 
Al·lèrgia a aliments 
Al·lèrgia a himenòpters 
Al·lèrgia cutània 
Gabinets d’exploració 
   •  Tests de provocació medicamentosa 
   •  Prick test

Aparell digestiu 
Gabinets d’exploració 
    •  Endoscòpia digestiva alta i baixa 
    •  Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica

Cardiologia 
Gabinets d’exploració 
    •  Ecocardiografia 
    •  Ecocardiografia transesofàgica 
    •  Holter 
    •  Proves d’esforç

Dermatologia medicoquirúrgica

Endocrinologia

Hematologia 
Hematologia clínica 
Hemostàsia

Medicina de l’esport

Medicina interna 
Hipertensió arterial: monitoratge ambulatori de la pressió arterial 
Malaltia renal 
Malalties infeccioses / VIH

Motilitat digestiva 
Ecografia endoanal 
Estudis de la deglució 
Manometria esofàgica 
pHmetria esofàgica 
Tractaments amb biofeedback anorectal

Neurologia
Gabinets d’exploració
­   •  Doppler transcranial
­   •  Electroencefalografia
­   •  Electromiografia

Odontologia

Oncologia mèdica
Psicooncologia

Pneumologia
Gabinets d’exploració
­   •  Broncoscòpia 
   • ­ Poligrafia respiratòria i estudi de la SAHS 
   •  ­Proves funcionals respiratòries

Podologia

Reumatologia
Capil·laroscòpia


ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES

Angiologia i cirurgia vascular
Gabinets d’exploració
­   •  Arteriografia diagnòstica i terapèutica
­   •  Ecografia Doppler
­   •  Exploracions funcionals hemodinàmiques

Cirurgia general i digestiva
Cirurgia de l’obesitat mòrbida
Patologia de la mama
Proctologia

Cirurgia oral i maxil·lofacial

Cirurgia ortopèdica i Traumatologia
Artroscòpia
Cirurgia protètica
Cirurgia del raquis
Traumatologia

Cirurgia pediàtrica

Cirurgia plàstica i reparadora

Oftalmologia
Gabinets d’exploració
   ­•  Angiofluoresceïngrafia de retina
­   •  Campimetria
­   •  Ecobiometria ocular
­   •  Làser de cristal·lí i làser de retina
­   •  Optometria
­   •  Teràpia de la degeneració macular de la retina (DMAE)
­   •  Tomografia de coherència òptica (OCT)

Otorrinolaringologia
Gabinets d’exploració 
   •  Audiometria i impedanciometria 
   •  ­Potencials evocats auditius
­   •  Endoscòpia ORL
­   •  Videofibroscòpia amb NBI (narrow-band imaging)

Urologia
Cistoscòpia
Fluxometries i estudis urodinàmics


ÀREA MATERNOINFANTIL

 

Ginecologia i Obstetrícia
Control gestacional i del benestar fetal
Diagnòstic prenatal
Ecografia obstètrica i ginecològica
Ginecologia
Histeroscòpia
Infertilitat
Sòl pelvià i urodinàmica

Pediatria i especialitats pediàtriques
Al·lergologia pediàtrica
Cardiologia pediàtrica: ecocardiografia pediàtrica
Endocrinologia pediàtrica
Gastroenterologia pediàtrica
Neonatologia
Neurologia pediàtrica
Pediatria general
Pneumologia pediàtrica


SERVEIS CENTRALS

Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor
Clínica del dolor

Anatomia patològica
Biòpsies i biòpsies intraoperatòries
Citologia
Estudi del gangli sentinella
Immunohistoquímica
Necròpsies

Diagnòstic per la imatge
Angiografia digital
Ecografia
Mamografia
Ortopantomografia
Radiologia contrastada
Radiologia convencional
RMN
TC
Telecomandament

Farmàcia
Farmàcia hospitalària
Farmàcia hospitalària ambulatòria
Programa de nutrició enteral

Laboratori clínic
Banc de sang
Bioquímica
Hemostàsia
Immunologia
Microbiologia

Medicina física i Rehabilitació
Aparell cardiovascular
Aparell locomotor
Aparell respiratori
Logopèdia
Teràpia ocupacional
Unitat de medicina esportiva i biomecànica

Unitat de cures intensives

Urgències
Urgències obstètriques i ginecològiques
Urgències mèdiques
Urgències psiquiàtriques
Urgències quirúrgiques
Urgències traumatològiques
Urgències pediàtriques
Àrea d’observació d’urgències


ÀREA AMBULATÒRIA: HOSPITALS DE DIA I PROGRAMES ESPECÍFICS

Cirurgia menor ambulatòria

Hospital de dia mèdic
Unitat d’infeccions / VIH
Unitat d’insuficiència cardíaca
Unitat de diagnòstic ràpid
Unitat de pacient fràgil i crònic complex
Unitat de pneumologia

Hospital de dia oncohematològic

Unitat d’expertesa en síndromes de sensibilització central (atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica)


HOSPITALITZACIÓ

Hospitalització convencional
Angiologia i cirurgia vascular
Cardiologia
Cirurgia general
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia oral i maxil·lofacial
Cirurgia ortopèdica i Traumatologia
Geriatria
Ginecologia i Obstetrícia
Medicina interna
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria i Neonatologia
Pneumologia
Unitat d’hospitalització del pacient crònic complex
Urologia


ALTERNATIVES A L’HOSPITALITZACIÓ CONVENCIONAL

Hospitalització a domicili

Unitat de cirurgia sense ingrés
Cirurgia general
Cirurgia oral i maxil·lofacial
Cirurgia ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica
Cirurgia vascular
Ginecologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia


ÀREA DE GESTIÓ DE PACIENTS 

 

Gestiona, organitza i planifica, amb la màxima previsió possible, el flux de pacients pels diversos serveis que s’ofereixen i col·labora estretament amb altres departaments.

 

 

UNITAT D’ATENCIÓ A L’USUARI

 

Servei especialitzat que ofereix atenció a la població usuària dels serveis del Consorci Sanitari del Maresme en qualsevol dels seus àmbits: Urgències, Hospitalització, Consultes externes, Unitat de cirurgia sense ingrés, Hospital de dia, Atenció primària, etc.

Té com a objectiu oferir una atenció personalitzada tenint en compte el respecte als drets del pacient i guiant-se pels criteris d’equanimitat, tolerància, empatia i actitud d’escolta activa.

 

 

TREBALL SOCIAL

 

El centre disposa de la figura professional del/de la treballador/a social que assessora i orienta l’usuari per resoldre o millorar la situació provocada per la malaltia. Ofereix els serveis següents: 
•  Atenció integral i individualitzada als pacients. 
•  Aprofitament i integració dels dispositius assistencials que intervenen en el seguiment de cada pacient (contínuum assistencial). 
• Formació i preparació dels cuidadors i implicació dels familiars en el procés assistencial.


INFERMERIA I DIETÈTICA

Aparell digestiu
Cures d’infermeria
Gestió de casos en diagnòstic ràpid del càncer
Educació diabetològica
Estomes
Neurologia
Pneumologia
Suport nutricional
Unitat de cures complexes