Estudiants

Tots els estudiants han de fer les pràctiques en el marc d’un conveni entre el seu centre i el Consorci Sanitari del Maresme. Els estudiants inclosos en algun programa de mobilitat (nacional o internacional) han de fer els tràmits al centre universitari i aquest ha de tenir signat un conveni amb el Consorci Sanitari del Maresme. Abans de posar-se en contacte amb el Consorci, l'estudiant ha de consultar el seu centre universitari.