Sessions generals hospitalàries

L’Hospital de Mataró (CSdM) organitza, el tercer divendres de cada mes, a les 08:15 hores, a la sala d’actes, les sessions generals hospitalàries.

 

L’assistència dels residents és obligatòria i es fa un control d’assistència a l’entrada de cada sessió. Aquesta és una eina més que permet avaluar la seva formació.

 

>> Sessions Generals Hospitalàries 2014-2015

>> Sessions Generals Hospitalàries 2015-2016

>> Sessions Generals Hospitalàries 2016-2017 

>> Sessions Generals Hospitalàries 2017-2018 

>> Sessions Generals Hospitalàries 2018-2019