Servei de biblioteca

La Biblioteca del Consorci Sanitari del Maresme està situada al soterrani 2 de l’Hospital de Mataró i dóna servei al personal de l’Hospital de Mataró, als Centres d’Atenció Primària Mataró Centre, Cirera-Molins i Argentona, a l’Antic Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, a Salut Mental i a la Residència Sant Josep.

 

La Biblioteca disposa d’un fons bibliogràfic i dóna accés electrònic a les revistes científiques, així com a les bases de dades bibliogràfiques més rellevants. Proporciona, a través del Servei d’Obtenció de Documents (SOD), tots aquells articles científics que els professionals del CSdM necessiten tant per a la pràctica clínica com per a activitats docents, acadèmiques, de recerca i/o d’innovació. Podeu consultar la pàgina web http://www.netvibes.com/web-medical-links#Inici

 

La Biblioteca disposa d’un equip de simulació per a la pràctica clínica i l’estudi de malalties respiratòries i cardiovasculars per a estudiants i metges residents.

 

Altres serveis
• Informació
• Sessions formatives a petició
• Enviament d’eTOC per correu electrònic
• Cerques bibliogràfiques
• Edició de pòsters i presentacions
• Consulta de documents en sala i digitals
• Consulta de catàlegs informatitzats
• Fotocopiadora
• Accés a internet

 

Per a més informació podeu contactar amb Agustí Viladot.