Comissió de Docència
Comissió de Docència del Consorci Sanitari del Maresme

La Comissió de Docència del Consorci Sanitari del Maresme es va constituir el 22 de maig de 2001. Actualment està formada per:

 

Cap d’Estudis

> Pere Clavé. Director Acadèmic, de Recerca i Innovació del CSdM.

 

Vicepresident de la Comissió de Docència i coordinador de la unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària

Lluís Force. Servei de Medicina Interna.

 

Vocals en representació dels tutors dels programes de formació

> Ramon Boixeda, en representació de les especialitats de Medicina Interna, Geriatria, Oncologia i Pediatria.
> Esther Mans, en representació de les especialitats de Cirurgia General, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Anestesiologia i Reanimació i Ginecologia i Obstetrícia.
> Azhara Sánchez de les especialitats de Medicina Intensiva, Farmàcia i Rehabilitació.
> Anna Horta, en representació de les especialitats de Psiquiatria i Psicologia.

 

Vocals en representació dels especialistes en formació

> Ester-Paula Fernández, en representació de les especialitats de Medicina Interna, Geriatria, Oncologia i Pediatria.
> Miquel Salvià, en representació de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.
> Macarena Morales, en representació de les especialitats de Cirurgia General, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Anestesiologia i Reanimació i Ginecologia i Obstetrícia.
> Clara Reina, en representació de les especialitats de Medicina Intensiva, Farmàcia i Rehabilitació.
> María Martínez, en representació de les especialitats de Psiquiatria i Psicologia.

 

Vocal designat per la comunitat autònoma

Josep Marinel·lo. Consultor emèrit.

 

Facultatiu especialista designat per la Comissió d’Investigació

Mateu Serra. Epidemiòleg. Unitat de Recerca.

 

Vocal en representació del personal administratiu de l’Hospital de Mataró

Paqui Cano. Departament de Persones.

 

Vocal en representació d’Infermeria

Pendent d’assignar. Presidenta de la subcomissió d’Infermeria.

 

Secretària

Berta Chaves. Administrativa. Unitat de Recerca.

 

El CSdM també té una subcomissió de Medicina Familiar i Comunitària i una subcomissió d’Infermeria.