Drets i deures del pacient

Pel que fa als drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària, el Consorci Sanitari del Maresme adopta els del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

 

  

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària 

A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes estan recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. L’actual Carta, aprovada pel Departament de Salut i de la qual n’ha pres coneixement el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en la Sessió de 25 d’agost de 2015, actualitza l’elaborada el 2001. Aquesta revisió dóna resposta a l’actual realitat social, marcada, principalment, pel paper cada vegada més actiu de les persones en la salut, i al canvi en el tipus de relació entre les persones i entre la ciutadania i les institucions, afavorit, sens dubte, per l’evolució de la tecnologia.

 

 

Més informació

[+] Carta de drets i deures

[+] Resum de drets i deures

[+] Infografia

[+] Resum de drets i deures. Castellà