Inici / Unitat d'Atenció a l'Usuari / Tramitació de reclamacions
Tramitació de reclamacions

Es poden tramitar reclamacions les 24 hores del dia si es fa servir el correu electrònic. En cas que vulgui ser atès personalment pot fer la reclamació a través dels fulls o llibre de reclamacions que pot trobar a tots els centres del Consorci. També pot dirigir-se a la Unitat d’Atenció a l’Usuari situada a l’Hospital de Mataró.

 
Procés de tramitació
La corresponent tramitació es realitzarà seguint els següents pasos:

1. Recollida de la  documentació mitjançant atenció directa a l’usuari a través d’entrevista personal.

2. Informació simultània a les direccions corresponents.
3. Redacció de la resposta per part del responsable del servei implicat. Segons la qüestió, 
    la resposta podrà ser escrita o verbal.
4. Validació de la resposta per part de la gerència.
5. La Unitat d’Atenció a l’Usuari tramita la resposta formal, que es remetrà per correu al reclamant, 
    d’acord amb els terminis establerts pel Servei Català de la Salut.