Projectes

CIBER enfermedades hepáticas y digestivas (CIBEREHD)
El grup de recerca sobre fisiologia digestiva del CSdM liderat pel Dr. Pere Clavé forma part del CIBEREHD (Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades hepáticas y digestivas) de l’Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación).

El CIBERHED pretén acostar la recerca més bàsica a aquella més aplicada i eminentment clínica, concentrant els recursos destinats a la investigació al voltant dels centres hospitalaris, creant centres mixtos o unitats d’investigació bàsica associats a hospitals. L’objectiu principal del CIBEREHD és fomentar la investigació d’excel·lència en malalties hepàtiques i digestives, potenciant la interacció entre els millors grups d’Espanya, així com la investigació traslacional que afavoreixi l’obtenció de resultats transferibles a la pràctica clínica.

El CIBEREHD té sis àrees d’investigació i el grup del CSdM està a l’àrea d’inflamació gastrointestinal i motilitat. Per a més informació podeu consultar el web: www.ciberehd.org.

Altres projectes per encàrrec
• Assaig clínic, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo sobre l’eficàcia de l’acupuntura en el tractament complementari de la fibromiàlgia. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

• Registre Espanyol d’Acromegàlia. Societat Espanyola Endocrinologia i Nutrició.

• Monitorització biològica dels nivells de dioxines, furans, policlorats bifenils i metalls pesants a les poblacions de Mataró i Arenys de Mar (Fase 7). Consorci per al tractaments de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

• VINCat (Vigilància Infecció Nosocomial a Catalunya). Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.