Inici / La Unitat de Recerca / Cartera de Serveis
Cartera de Serveis

La Unitat de Recerca funciona com una agència de suport a les necessitats operatives dels projectes de recerca. La Unitat ofereix, entre altres, els següents serveis bàsics de suport:

 

Informació sobre convocatòries de beques i ajuts o altres notícies rellevants i/o d’interès.

Assessorament i ajuda en la preparació documental de les sol·licituds de beques i ajuts.

• Assessorament metodològic en la fase de definició dels objectius i hipòtesis de treball, en la descripció del disseny de l’estudi i en la redacció dels protocols d’estudi.

• Gestió de les sol·licituds de beques i ajuts.

• Gestió de les beques i ajuts ja concedits (control cronològic dels pressupostos de les beques, memòries científiques i econòmiques, etc.).

• Gestió i adquisició d’equipaments o material fungible per a la recerca.

• Disseny, creació i gestió de bases de dades.

• Anàlisi estadística de les dades.

• Assessorament en la preparació i redacció de manuscrits i gestionar-ne l’enviament.

• Ajut en la preparació i producció de material gràfic i audiovisual.