Ingressar a l’Hospital de Mataró

Acollida a l'ingrés hospitalari

Amb l'objectiu de protegir els nostres pacients de possibles infeccions, es restringeixen les visites als pacients ingressats a l'Hospital de Mataró.

 • Si vostè ingressa per una intervenció quirúrgica programada, en arribar indiqui el número de telèfon de la persona a qui vostè desitja que s'informi diàriament sobre la seva evolució mentre duri la seva hospitalització.
 • Si ve a visitar-se a Urgències, en arribar indiqui al personal d'admissions el nom i el telèfon de la persona que vostè desitja que rebi informació sobre el seu cas.

Vostè entrarà sol per ser visitat i, si el metge valora que ha de romandre ingressat l'hospital, informarà telefònicament a la persona que vostè hagi designat. Posteriorment, el trucarem de nou per informar del número d'habitació on estarà ubicat.

Comunicació amb les famílies

Cada dia, de dilluns a diumenge, entre les 9h i les 18h , trucarem a la persona de referència per informar sobre el seu procés mentre estigui hospitalitzat.

Pertinences

A l'habitació, vostè haurà de tenir:

 • Llistat de la medicació que pren habitualment.
 • Raspall de dents, dentifrici i pinta.
 • Pròtesi dental i/o auditiva amb el seu estoig i material de neteja.
 • Ulleres, telèfon mòbil, auriculars per a la TV, dispositius electrònics, llibres...

Els seus familiars podran deixar i recollir coses per a vostè (roba i d'altres) a la Recepció de l'Hospital entre les 12h i les 18h, en una bossa tancada i identificada amb nom, cognoms i número d'habitació.

Objectes de valor

Vostè no ha de tenir objectes de valor a l'habitació. En casos excepcionals, pot sol·licitar a la infermera la custòdia d'aquests objectes, que es realitza per part del Servei de Seguretat de l'hospital. L'hospital no es farà càrrec dels objectes perduts si no estan custodiats.

Serveis a les habitacions

 • Telèfon. Els seus familiars el podran trucar al número 937 378 057; sortirà un missatge demanant-li el número d'habitació.
 • TV i wifi sense cost.
 • Aigua per beure.

Casos excepcionals, per als quals sí es permeten les visites

Només es permetrà l'acompanyament dels pacients ingressats en cas de: final de vida, part, menors d'edat, usuaris del programa CUIDA'M i altres casos especials que seran valorats pel personal assistencial responsable.

En aquests casos:

 • Només es permetrà la presència d'un visitant únic per dia.
 • El visitant s'ha d'identificar a l'entrar al centre per emplenar i signar una declaració responsable sobre el seu estat de salut i l'absència de símptomes compatibles amb la Covid-19.
  • En horari diurn, l’entrada es farà per la porta principal i s’identificarà a la recepció.
  • En horari nocturn, l’entrada es farà per Urgències i s’identificarà al taulell d’admissió d’Urgències.
 • Se li lliurarà un adhesiu identificador que haurà de portar en un lloc visible.
 • És obligatori l'ús de mascareta dintre de l'habitació, mantenir la distància de seguretat i una higiene de mans acurada.
 • Està totalment prohibit portar cap tipus d'aliment als pacients ingressats.
 • En sortir caldrà que passi per la recepció per registrar la seva sortida.