Fer-me voluntari

El Consorci Sanitari del Maresme té un programa de voluntariat a l'Hospital de Mataró. Els voluntaris constitueixen un col·lectiu de suport fonamental per complementar la tasca de l'equip de professionals del centre, atès que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones ingressades fent-los companyia i donant-los suport emocional, a més de proporcionar-los una atenció humana i propera. Aquestes persones han rebut una formació específica d'iniciació al voluntariat i la seva col·laboració és altruista.

El programa de voluntariat del Consorci té com a objectiu assessorar i col·laborar en matèria de voluntariat, establir relacions estables amb altres organitzacions i fomentar la participació social.

Entitats amb les quals el Consorci té establert un conveni de col·laboració de voluntariat:

La Fundació dona suport a pacients amb malalties en estat avançat que estan a càrrec de l'equip de suport PADES del Consorci. Els principals serveis que ofereix són:

  • Acompanyar el malalt en el seu procés.
  • Fomentar el lleure i la qualitat de vida.
  • Descarregar els cuidadors principals.
  • Fomentar l'autonomia dels pacients.
  • Fer petites tasques o encàrrecs.
  • Compartir experiències viscudes amb l'equip.

L'AECC acompanya el malalt oncològic i la seva famíllia i facilita el decans físic i emocional del cuidador.

Desenvolupa un programa que ofereix tractaments gratuïts i individualitzats a persones en tractament oncològic a hospitals i associacions gràcies a una xarxa de voluntàries esteticistes que realitzen els tractaments.

La Fundació Nous Cims creu en la importància d'estar amb totes aquelles persones que estan passant per un procés oncològic, tant de forma directa com indirecta. Ofereix l'Artteràpia com un suport basat en els recursos artístics propis que pot ajudar a les persones a entrar en contacte de manera molt ràpida i profunda amb el seu món interior.

La Fundació Iluro és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat desenvolupar, fomentar, promoure i divulgar tota classe de temes beneficio-socials, així com culturals, artístics, científics, tècnics i activitats esportives, principalment a la ciutat de Mataró i a la comarca del Maresme.

Per a més informació podeu adreçar-vos a la coordinadora del voluntariat:
Rosa Monteis i Cahís
voluntariat@csdm.cat


Hospital de Mataró
Carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró