Formació sanitària especialitzada

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) està acreditat per a la formació sanitària especialitzada (MIR, FIR, EIR, PIR i LLIR) des de 1994.

Actualment hi ha 18 especialitats acreditades (tretze de mèdiques, tres d'infermeria, una de psicologia clínica i una de farmàcia hospitalària), de les quals s'ofereixen anualment places d'especialistes en formació a les convocatòries FSE estatals. L'any 2021 s'ofereixen un total de 34 places.

Relació d’especialitats i tutors

El Consorci Sanitari del Maresme disposa de deu unitats docents hospitalàries, una unitat docent extrahospitalària i tres unitats docents multiprofessionals.

Especialitats Tutors Caps de servei Anys Places GIFT, Protocol i Rotacions
UNITATS DOCENTS HOSPITALÀRIES
Anestesiologia i Reanimació Francisco Añez
(fanez@csdm.cat)
Isabel Fàbregas
(mfabregas@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Aparell Digestiu Miguel Martínez
(mmartinezgu@csdm.cat)
Josep M. Castellví
(jcastellvi@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu Ester Mans
(emans@csdm.cat)
Ernest Bombuy
(ebombuy@csdm.cat)
5 2 GIFT / Protocol / Rotacions
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia José Sánchez
(jsanchezgo@csdm.cat)
Manel Ballester
(mballester@csdm.cat)
5 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Farmàcia Hospitalària Azhara Sánchez Ulayar
(asanchez@csdm.cat)
Lluís Campins
(lcampins@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Medicina Física i Rehabilitació Nieves Allué
(nalluefe@csdm.cat)
Eulogio Pleguezuelos
(epleguezuelos@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Medicina Intensiva (UCI) Rafael Martínez
(rmartinez@csdm.cat)
Joan Carles Yébenes
(jyebenes@csdm.cat)
5 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Medicina Interna Peter Reth
(areth@csdm.cat)
María Solano
(msolano@csdm.cat)
Ramon Boixeda
(rboixeda@csdm.cat)
5 2 GIFT / Protocol / Rotacions
Oncologia Mèdica Susana Martínez
(smartinezpe@csdm.cat)
Pilar Lianes
(plianes@csdm.cat)
5 0 GIFT / Protocol / Rotacions
Pediatria i àrees específiques Esther Ropero
(eropero@csdm.cat)
Charo Díez
(rdiez@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
UNITAT DOCENT EXTRAHOSPITALÀRIA
Medicina Familiar i Comunitària Juan Carlos Montero 
(jmontero@csdm.cat)
Lluís Force
(lforce@csdm.cat)
Emili Burdoy
(eburdoy@csdm.cat)
4 11 GIFT / Protocol / Rotacions
UNITATS DOCENTS MULTIPROFESSIONALS
GERIATRIA
Geriatria José Antonio Martos
(jmartos@csdm.cat)
Ramon Cristòfol
(rcristofol@csdm.cat)
4 2 GIFT / Protocol / Rotacions
Geriatria (infermeria) Sergi Font
(sfont@csdm.cat)
Ramon Cristòfol
(rcristofol@csdm.cat)
2 1 GIFT / Protocol / Rotacions
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
Obstetrícia i Ginecologia Susana Belmonte
(sbelmonte@csdm.cat)
Pau Carabias
(pcarabias@csdm.cat)
4 1 GIFT / Protocol / Rotacions
Llevadores (infermeria) Montserrat González
(mgonzalezca@csdm.cat)
Pau Carabias
(pcarabias@csdm.cat)
2 2 GIFT / Protocol / Rotacions
SALUT MENTAL
Psicologia Álvaro Frías
(afrias@csdm.cat)
Josep Cañete
(jcanete@csdm.cat)
4 2 GIFT / Protocol / Rotacions
Psiquiatria Eloi Giné 
(egine@csdm.cat)
Paloma Fernández
(pfernandezco@csdm.cat)
Josep Cañete
(jcanete@csdm.cat)
4 2 GIFT / Protocol / Rotacions
Salut Mental (infermeria) Miriam Gregorio
(mgregorio@csdm.cat)
Josep Cañete
(jcanete@csdm.cat)
2 2 GIFT / Protocol / Rotacions

Raons per fer la residència al CSdM

Assistència

Gran volum d'activitat assistencial

L'Hospital de Mataró és un hospital general que atén en primera instància tota classe de patologies i és un centre de referència d'altres hospitals comarcals. El 2020 va atendre 80.424 urgències, va donar 17.892 altes hospitalàries, va practicar 13.402 intervencions quirúrgiques i va atendre 202.438 visites a consultes externes.

Centre d'atenció integral

El Consorci Sanitari del Maresme garanteix la continuïtat assistencial a través de la seva cartera de serveis: un centre d'atenció hospitalària d'aguts, tres centres d'atenció primària amb cinc consultoris locals, dos centres d'atenció sociosanitària, un centre d'atenció social i un centre d'atenció de salut mental i addiccions. L'Hospital de Mataró dóna servei a 275.533 persones, des de Premià de Mar fins a Arenys de Munt, i l'àrea d'influència de salut mental i addiccions inclou tot el Maresme, unes 437.481 persones. La plantilla del CSdM supera els 1.800 treballadors.

UCI polivalent

La Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Mataró tracta malalts mèdics, quirúrgics, coronaris i politraumàtics, excepte traumàtics cranials. El servei disposa de 22 llits d'UCI en funcionament i d'utillatge propi de la Unitat, així com d'altres serveis destinats a la formació de postgrau. Per facilitar la docència, el Servei de Medicina Intensiva disposa d'una biblioteca pròpia, tres sales de treball i altres equipaments com, per exemple, televisors, projectors i ordinadors adaptats a les necessitats de la unitat. També desenvolupa línies de recerca pròpies en els camps de les infeccions, la bioètica, l'epidemiologia i la seguretat clínica.

Unitat de Medicina de l'Esport

El Consorci Sanitari del Maresme disposa d'una Unitat de Medicina de l'Esport per atendre les lesions agudes derivades de l'entrenament o les competicions esportives dels clubs federats de la zona del Maresme. Ofereix atenció especialitzada, experta i d'alta tecnologia per a les lesions derivades de l'entrenament i les competicions esportives.

Premis i reconeixements

L'Hospital de Mataró ha estat guardonat diversos anys amb el TOP 20 en Gestió Hospitalària dins de la categoria de Grans Hospitals. Entre les nombroses certificacions de qualitat expedides per entitats avaluadores destaquen les obtingudes pel servei de Farmàcia i la Unitat de Cirurgia sense Ingrés. El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han reconegut projectes i programes portats a terme pels treballadors de l'Hospital.

Docència

Dimensionament proporcionat entre el nombre d'adjunts i de residents a cada especialitat

Aquest fet facilita la docència personalitzada i la possibilitat de prestar més atenció al resident. La plantilla de metges i infermeres de l'Hospital de Mataró té una mitjana d'edat jove. Actualment a l'Hospital hi ha 87 residents.

Recerca

Facilitats per fer el doctorat i unitat de recerca pròpia

L'Hospital de Mataró disposa de doctors que poden ser directors de tesi. També facilita l'inici dels estudis de doctorat amb l'adscripció a les principals línies de recerca de l'Hospital: fisiologia digestiva; malalties infeccioses respiratòries; envelliment, dependència i nutrició; avaluació de la qualitat assistencial i els serveis sanitaris, i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut. La Fundació Salut és la fundació privada sense ànim de lucre del CSdM que fa la recerca a través d'una unitat de recerca pròpia.

Participació en assajos clínics i recerca en els camps nacional i internacional

Cadascuna de les especialitats té línies de recerca consolidades a través de les quals s'han portat a terme projectes de recerca i assaigs clínics d'àmbit català, espanyol i internacional. El grup de recerca sobre fisiologia digestiva del CSdM, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, forma part del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) de l'Institut de Salut Carles III (Ministeri de Ciència i Innovació).

Entorn

Bona qualitat de vida a Mataró

Com a capital del Maresme, Mataró disposa de tots els serveis associats a una capital de comarca. Amb un clima suau durant tot l'any, s'hi poden fer nombroses activitats a la natura atesa la proximitat de la ciutat al mar i la muntanya.

Bon ambient de treball

L'existència d'unitats docents multiprofessionals i de nombrosos centres dedicats a diversos tipus d'atenció al pacient (sociosanitari, atenció primària, salut mental, hospital d'aguts) estimula l'entesa i la col·laboració entre els professionals de les diverses especialitats del Consorci Sanitari del Maresme.

Condicions de treball

Residents de Medicina, Psicologia, Psiquiatria i Farmàcia

Jornada laboral

La jornada anual dels residents és de 1.688 hores.

Retribució

 • 1r any 15.915,69 euros bruts anuals
 • 2n any 17.188,94 euros bruts anuals
 • 3r any 18.780,51 euros bruts anuals
 • 4r any 20.372,08 euros bruts anuals
 • 5è any 21.963,64 euros bruts anuals

Residents d'Infermeria de Geriatria, Salut Mental i Llevadores

Jornada laboral

La jornada anual dels residents és de 1.620 hores.

Retribució

 • 1r any 13.507,84 euros bruts anuals
 • 2n any 14.608,64 euros bruts anuals

Acollida i documentació

Cal tenir present que un cop tingueu assignada la plaça, heu de presentar la documentació tan aviat com us sigui possible.

Lloc: Departament de Persones (soterrani 2)
Persona de contacte: Paqui Cano
Telèfon: 937 417 727
Horari: 8.00 a 15.00 hores

Document FSE

Comissió de Docència

El Consorci Sanitari del Maresme disposa de dues Comissions de Docència:

 • La Comissió de Docència Hospitalària:

  • Cap d’estudis: Pere Clavé.

 • La Comissió de Medicina Familiar i Comunitària:
  • Cap d’estudis: Juan Carlos Montero.

Sessions generals hospitalàries

NOTA: Degut a la situació actual derivada de la pandèmia de SARS-CoV2, les Sessions Generals Hospitalàries es fan actualment en format online.

L'Hospital de Mataró (CSdM) organitza, el tercer divendres de cada mes, a les 08:15 hores, a la sala d'actes, les sessions generals hospitalàries.

L'assistència dels residents és obligatòria i es fa un control d'assistència a l'entrada de cada sessió. Aquesta és una eina més que permet avaluar la seva formació.

Sessions Generals Hospitalàries 2019-2020

Sessions Generals Hospitalàries 2018-2019

Sessions Generals Hospitalàries 2017-2018

Sessions Generals Hospitalàries 2016-2017

Sessions Generals Hospitalàries 2015-2016

Sessions Generals Hospitalàries 2014-2015

Espai polivalent

És un espai de recerca i innovació pensat per a professionals del CSdM que estiguin fent assaigs clínics, estudis de recerca, projectes d'innovació, treballs de postgrau, màsters o tesis doctorals.

L'horari de la sala és de 7:30 a 19:00 hores i disposa de 16 llocs de treball i 16 ordinadors.

Per accedir a la sala s'ha de tramitar una sol·licitud a través de l'Àrea Acadèmica, personalment a la Unitat de Recerca on està ubicada, actualment, l'àrea acadèmica o enviant un correu electrònic a l'Àrea Acadèmica per sol·licitar l'imprès.

La utilització de la sala per a un curs o una jornada s'ha de notificar amb un mínim de dues setmanes d'antelació a l'Àrea Acadèmica per tal de poder fer les gestions pertinents i oferir el suport que sigui necessari.

Més informació

Normes ús espai polivalent

Filosofia ús espai polivalent