Missió, visió i valors

Missió

Som una entitat pública del Maresme que contribueix a millorar la salut de les persones mitjançant l'atenció integrada sanitària i social, la docència i la recerca biomèdica, amb professionals compromesos que resolen les necessitats amb qualitat.

Visió

Volem ser capdavanters en la innovació clínica adequada a les necessitats de cada persona, assolint els millors resultats en salut, científics i acadèmics.

Volem esdevenir un referent de prestigi per als ciutadans i per als professionals.

Valors

Aquesta organització vetlla per facilitar l'accés als seus serveis, pel tracte considerat i respectuós i per la seguretat dels seus pacients.

Aquesta organització exigeix als seus professionals compromís per la feina, responsabilitat i posicionament ètic, els facilita el treball en equip i els permet el seu desenvolupament professional.

Aquesta organització pretén ser efectiva en les seves actuacions, és transparent amb la societat a qui es deu i cerca la millora contínua del servei que proporciona.